До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ДЕРЖАВИ
...
1.

 АВСТРАЛІЯ
держава у Південній півкулі Землі на Австралійському материку і острові Тасманія.

2.

 АВСТРІЯ
держава в Центральній Європі

3.

 АВСТРО-УГОРЩИНА (1867–1918) - Австрія - Угорщина - Чехословаччина
двоєдина (дуалістична) імперія очолена династією Габсбурґів та утворена внаслідок компромісної угоди, укладеної між двома складовими її частинами: Австрією та Угорщиною у 1867 році

4.

 АРГЕНТИНА
держава в Південній Америці

5.

 БЕЛЬГІЯ
держава у Західній Європі

6.

 БІЛОРУСЬ
держава у Східній Європі без виходу до моря, розташована на північ від України.

7.

 БОЛГАРІЯ
держава у Південно-Східній Європі

8.

 БОСПОРСЬКА ДЕРЖАВА ( 480 до н.е. – 527)
одна з античних держав Північного Причорномор’я, яка знаходилася на берегах Боспору Кіммерійського.

9.

 ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
держава в Західній Європі

10.

 ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ (1236–1795 ) - Литва - Польща - Білорусь - Росія
монархічна держава у Східній Європі середньовіччя і нового часу

11.

 ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО РУСЬКЕ (1658–1659)
державне утворення, що охоплювало землі Київського воєводства, Брацлавського воєводства та Чернігівського воєводства, проголошене Гадяцьким договором 1658

12.

 ВІЗАНТІЯ ( 330–1453)
середньовічна держава, східна частина Римської імперії. Наприкінці X–XI століть справила величезний вплив на становлення культури Київської Русі

13.

 ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ (16–17 ст.)
станово-корпоративне об’єднання, військова структура, політичний і соціальний інститут українського козацтва 2-ї пол. XVI – 1-ї пол. XVII ст.

14.

 ВІРМЕНІЯ
держава на південному сході Європи, у Закавказзі

15.

 ГАЛИЦЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА (1920)
територіальне утворення, проголошене 15 липня 1920 року Галицьким революційним комітетом (Галревком) на частині західноукраїнських земель

16.

 ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА (1199–1349)
східноєвропейська середньовічна руська держава

17.

 ГЕТЬМАНЩИНА (1648–1764)
українська козацька держава на території Наддніпрянщини, Сіверщини, Полісся та Східного Поділля (Брацлавщина)

18.

 ГРЕЦІЯ - Греція
європейська держава на півдні Балканського півострова та численних островах

19.

 ГРОШІ
платіжний засіб, специфічний, універсальний товар, що виражає вартість інших товарів, на які він обмінюється, і є їхнім еквівалентом. Український термін "гроші" походить від слова "гріш" (grossus denarius) – назви срібної монети, яка у Зхідній Європі у 13–14 ст. прийшла на зміну середньовічному денарію

20.

 ГРУЗІЯ
держава у центральній та західній частині Закавказзя

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського