До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
МОВНА ПОЛІТИКА
...
1.

Szaszkiewicz M.
АЗБУКА I ABECADŁO. UWAGI NAD ROZPRAWĄ O WPROWADZENIU ABECADŁA POLSKIEGO DO PISMIEŃNICTWA RUSKIEGO, NAPISANĄ PRZEZ M. LOZIŃSKIEGO, UMIESZCZONĄ W ROZMAITOŚCIACH LWOWSKICH Z ROKU 1834 (1836)

1836

 Книги
2.

Жаботинський В.
ВИБРАНІ СТАТТІ З НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ : [збірка] (1991)

1991

 Книги
3.

 ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРАВОВИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф., 6-8 жовт. 2005 р., м. Запоріжжя (2005)

2005

 Книги
4.

 ЗА ЦІЛКОВИТУ УКРАЇНІЗАЦІЮ! (ЧОМУ ТРЕБА ВИВЧАТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ ТА ЯК ЇЇ ТРЕБА ВИВЧАТИ) ([1929])

1929

 Книги
5.

Савченко Ф.
ЗАБОРОНА УКРАЇНСТВА. 1876 Р. (1930)

1930

 Книги
6.

Бевзенко С. П.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : навч. посібник для студ. педінститутів спец. 02.19.00 "Укр. мова і л-ра" (1991)

1991

 Книги
7.

Огієнко І.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (2004)

2004

 Книги
8.

 МОВА І МОВОЗНАВСТВО В ДУХОВНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА : монографія (2007)

2007

 Книги
9.

Іванишин В.
МОВА І НАЦІЯ : тези про місце і роль мови в національному відродженні України (1994)

1994

 Книги
10.

Масенко Л.
МОВА І СУСПІЛЬСТВО: ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ ВИМІР (2004)

2004

 Книги
11.

Єрмоленко С. Я.
МОВА І УКРАЇНОЗНАВЧИЙ СВІТОГЛЯД (2007)

2007

 Книги
12.

Потебня О.
МОВА. НАЦІОНАЛЬНІСТЬ. ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ : ст. і фраґм. (1992)

1992

 Книги
13.

 МОВНА ПОЛІТИКА ТА МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ : аналіз і рекомендації (2010)

2010

 Книги
14.

Лозинський Р. М.
МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОГЛЯД) : монографія (2008)

2008

 Книги
15.

 МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: МІЖ КОНФЛІКТОМ І КОНСЕНСУСОМ : [колект. моногр.] (2008)

2008

 Книги
16.

Вишняк О. І.
МОВНА СИТУАЦІЯ ТА СТАТУС МОВ В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ (СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) : [монографія] (2009)

2009

 Книги
17.

Масенко Л.
НАРИСИ З СОЦІОЛІНГВІСТИКИ : [посібник] (2010)

2010

 Книги
18.

Черничко С.
НАШ МІСЦЕВИЙ ВАВИЛОН. ІСТОРІЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОГО ЗАКАРПАТТЯ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ (ДО 1944 РОКУ) : [монографія] (2014)

2014

 Книги
19.

Фаріон І.
ПРАВОПИС - КОРСЕТ МОВИ? УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС ЯК КУЛЬТУРНО-ПОЛІТИЧНИЙ ВИБІР (2004)

2004

 Книги
20.

Мельник Я. Г.
ПРОЛЕГОМЕНИ ДО УКРАЇНСЬКОГО ДИСКУРСУ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ, ПОЛІТИЧНИЙ ТА ЛІНГВО-СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТИ : [монографія] (2012)

2012

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського