До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
МОВНА ПОЛІТИКА
...
1.

Szaszkiewicz M.
АЗБУКА I ABECADŁO. UWAGI NAD ROZPRAWĄ O WPROWADZENIU ABECADŁA POLSKIEGO DO PISMIEŃNICTWA RUSKIEGO, NAPISANĄ PRZEZ M. LOZIŃSKIEGO, UMIESZCZONĄ W ROZMAITOŚCIACH LWOWSKICH Z ROKU 1834 (1836)

1836

 Книги
2.

Жаботинський В.
ВИБРАНІ СТАТТІ З НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ : [збірка] (1991)

1991

 Книги
3.

 ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРАВОВИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф., 6-8 жовт. 2005 р., м. Запоріжжя (2005)

2005

 Книги
4.

 ЗА ЦІЛКОВИТУ УКРАЇНІЗАЦІЮ! (ЧОМУ ТРЕБА ВИВЧАТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ ТА ЯК ЇЇ ТРЕБА ВИВЧАТИ) ([1929])

1929

 Книги
5.

Савченко Ф.
ЗАБОРОНА УКРАЇНСТВА. 1876 Р. (1930)

1930

 Книги
6.

Бевзенко С. П.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : навч. посібник для студ. педінститутів спец. 02.19.00 "Укр. мова і л-ра" (1991)

1991

 Книги
7.

Огієнко І.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (2004)

2004

 Книги
8.

 МОВА І МОВОЗНАВСТВО В ДУХОВНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА : монографія (2007)

2007

 Книги
9.

Іванишин В.
МОВА І НАЦІЯ : тези про місце і роль мови в національному відродженні України (1994)

1994

 Книги
10.

Масенко Л.
МОВА І СУСПІЛЬСТВО: ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ ВИМІР (2004)

2004

 Книги
11.

Єрмоленко С. Я.
МОВА І УКРАЇНОЗНАВЧИЙ СВІТОГЛЯД (2007)

2007

 Книги
12.

Потебня О.
МОВА. НАЦІОНАЛЬНІСТЬ. ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ : ст. і фраґм. (1992)

1992

 Книги
13.

 МОВНА ПОЛІТИКА ТА МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ : аналіз і рекомендації (2010)

2010

 Книги
14.

Лозинський Р. М.
МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОГЛЯД) : монографія (2008)

2008

 Книги
15.

 МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: МІЖ КОНФЛІКТОМ І КОНСЕНСУСОМ : [колект. моногр.] (2008)

2008

 Книги
16.

Вишняк О. І.
МОВНА СИТУАЦІЯ ТА СТАТУС МОВ В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ (СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) : [монографія] (2009)

2009

 Книги
17.

Мельничук С. А.
МОЯ БОРОТЬБА ЗА МОВУ : док. висвітлення методів "історичного складання" російськомов. населення України (2017)

2017

 Книги
18.

Масенко Л.
НАРИСИ З СОЦІОЛІНГВІСТИКИ : [посібник] (2010)

2010

 Книги
19.

Черничко С.
НАШ МІСЦЕВИЙ ВАВИЛОН. ІСТОРІЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОГО ЗАКАРПАТТЯ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ (ДО 1944 РОКУ) : [монографія] (2014)

2014

 Книги
20.

 ОБ ОТМЕНЕ СТЕСНЕНИЙ МАЛОРУССКОГО ПЕЧАТНОГО СЛОВА (1914)

1914

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського