До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  

Історики [68]
 • Історики (А - Я) [1184]
 • Історичні наукові товариства (А - Я) [10]
  Історичні події (А - Я) [68]

  Державні утворення на землях України (А - Я) [36]

  Державні та політичні діячі (А - Я) [448]

  Історіографія [63]

  Підручники з історії [38]

  Археологія [32]

  Давня історія (до VI ст.) [48]

  Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.) [33]

  Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.) [53]
  Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.) [20]

  Новітня історія (1900–1991) [17]
       Радянська Україна (1921-1991) [35]

  Сучасна історія (1991– ) [58]


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  НОВИЙ ЧАС (КІНЕЦЬ ХVIII–ХІХ СТ.)
  1.

  Пиц В.
  HАPИС ГЕОГPАФИИ И ИСТОPИИ СТАPИННОГО, СЕPЕДНЁГО И НОВОГО СВІТА : для шкіл низших гимназіальных (1867)
  Ч. 3. Новый век

  1867

   Книги
  2.

   PAGINI UITATE ALE ISTORIEI BASARABIEI DE SUD (1856-1861) : culegere de documente şi materiale (2012)

  2012

   Книги
  3.

  Dyrud Keith P.
  THE QUEST FOR THE RUSYN SOUL: THE POLITICS OF RELIGION AND CULTURE IN EASTERN EUROPE AND IN AMERICA, 1890-WORLD WAR I (1992)

  1992

   Книги
  4.

  Чернухін Є. К.
  ГРЕЦЬКЕ НІЖИНСЬКЕ БРАТСТВО: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА (1998)

  1998

   Книги
  5.

   ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯСНЯЮЩИЕ ИСТОРИЮ ЗАПАДНО-РУССКОГО КРАЯ И ЕГО ОТНОШЕНИЯ К РОССИИ И К ПОЛЬШЕ : [сб. док.] (1865)

  1865

   Книги
  6.

  Слабєєв І. С.
  З ІСТОРІЇ ПЕРВІСНОГО НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ НА УКРАЇНІ : (Чумацький промисел і його роль у соціально-економічному розвитку України XVIII - першої половини XIX ст.) (1964)

  1964

   Книги
  7.

   ЗАПОРІЗЬКИЙ АРХІВ. СТУДІЇ З ІСТОРІЇ ГРЕКІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ XVIII-XX СТ. : зб. ст. і док. (2003)

  2003

   Книги
  8.

  Багалей Д. И.
  ИСТОРИЯ ГОРОДА ХАРЬКОВА ЗА 250 ЛЕТ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ (С 1655-ГО ПО 1905-Й ГОД)
  Т. 1 : XVII - XVIII ВВ.
  (1905)

  1905

   Книги
  9.

  Полонська-Василенко Н. Д.
  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
  Т. 2 : ВІД СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ ДО 1923 РОКУ
  (1995)

  1995

   Книги
  10.

   МАЛОРОССИЙСКИЕ ДЕЛА : описи фонда № 124 Рос. гос. арх. древ. актов (2016)

  2016

   Книги
  11.

  Міщиха П. І.
  НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ (КІНЕЦЬ XIX - ПОЧАТОК XX СТ.) (2008)

  2008

   Книги
  12.

   ОПИСИ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII - ПОЧАТКУ XIX СТОЛІТТЯ (2009)

  2009

   Книги
  13.

   ПОЛІТИЧНИЙ ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ В УКРАЇНІ. ХІХ-ХХ СТ. : Історичні нариси (2002)

  2002

   Книги
  14.

  Волковинський В.
  РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ І УКРАЇНА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.) : [монографія] (2006)

  2006

   Книги
  15.

  Гуржій І. О.
  РОЗКЛАД ФЕОДАЛЬНО-КРІПОСНИЦЬКОЇ СИСТЕМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. (1954)

  1954

   Книги
  16.

   УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 25-28 березня 2014 року (2014)

  2014

   Книги
  17.


  УКРАЇНА І РОСІЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ
  Т. 1 : УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
  (2004)

  2004

   Книги
  18.

  Донік О. М.
  УКРАЇНА: У СКЛАДІ ДВОХ ІМПЕРІЙ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ XVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.) (2011)

  2011

   Книги
  19.

  Демкович-Добрянський М.
  УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ СТОСУНКИ У XIX СТОРІЧЧІ (1969)

  1969

   Книги
  20.

  Дружинина Е. И.
  ЮЖНАЯ УКРАИНА В 1800-1825 ГГ. (1970)

  1970

   Книги
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського