До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  

Історики [62]
 • Історики (А - Я) [1144]
 • Історичні наукові товариства (А - Я) [9]
  Історичні події (А - Я) [68]

  Державні утворення на землях України (А - Я) [36]

  Державні та політичні діячі (А - Я) [417]

  Історіографія [62]

  Підручники з історії [38]

  Археологія [32]

  Давня історія (до VI ст.) [47]

  Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.) [30]

  Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.) [51]
  Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.) [18]

  Новітня історія (1900–1991) [17]
       Радянська Україна (1921-1991) [34]

  Сучасна історія (1991– ) [58]


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  cистема проходить тестування


  Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  НОВИЙ ЧАС (КІНЕЦЬ ХVIII–ХІХ СТ.)
  1.

   PAGINI UITATE ALE ISTORIEI BASARABIEI DE SUD (1856-1861) : culegere de documente şi materiale (2012)

  2012

   Книги
  2.

  Dyrud Keith P.
  THE QUEST FOR THE RUSYN SOUL: THE POLITICS OF RELIGION AND CULTURE IN EASTERN EUROPE AND IN AMERICA, 1890-WORLD WAR I (1992)

  1992

   Книги
  3.

  Чернухін Є. К.
  ГРЕЦЬКЕ НІЖИНСЬКЕ БРАТСТВО: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА (1998)

  1998

   Книги
  4.

   ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯСНЯЮЩИЕ ИСТОРИЮ ЗАПАДНО-РУССКОГО КРАЯ И ЕГО ОТНОШЕНИЯ К РОССИИ И К ПОЛЬШЕ : [сб. док.] (1865)

  1865

   Книги
  5.

  Слабєєв І. С.
  З ІСТОРІЇ ПЕРВІСНОГО НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ НА УКРАЇНІ : (Чумацький промисел і його роль у соціально-економічному розвитку України XVIII - першої половини XIX ст.) (1964)

  1964

   Книги
  6.

   ЗАПОРІЗЬКИЙ АРХІВ. СТУДІЇ З ІСТОРІЇ ГРЕКІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ XVIII-XX СТ. : зб. ст. і док. (2003)

  2003

   Книги
  7.

  Багалей Д. И.
  ИСТОРИЯ ГОРОДА ХАРЬКОВА ЗА 250 ЛЕТ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ (С 1655-ГО ПО 1905-Й ГОД)
  Т. 1 : XVII - XVIII ВВ.
  (1905)

  1905

   Книги
  8.

  Полонська-Василенко Н. Д.
  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
  Т. 2 : ВІД СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ ДО 1923 РОКУ
  (1995)

  1995

   Книги
  9.

   МАЛОРОССИЙСКИЕ ДЕЛА : описи фонда № 124 Рос. гос. арх. древ. актов (2016)

  2016

   Книги
  10.

  Міщиха П. І.
  НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ (КІНЕЦЬ XIX - ПОЧАТОК XX СТ.) (2008)

  2008

   Книги
  11.

   ОПИСИ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII - ПОЧАТКУ XIX СТОЛІТТЯ (2009)

  2009

   Книги
  12.

   ПОЛІТИЧНИЙ ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ В УКРАЇНІ. ХІХ-ХХ СТ. : Історичні нариси (2002)

  2002

   Книги
  13.

  Волковинський В.
  РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ І УКРАЇНА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.) : [монографія] (2006)

  2006

   Книги
  14.

  Гуржій І. О.
  РОЗКЛАД ФЕОДАЛЬНО-КРІПОСНИЦЬКОЇ СИСТЕМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. (1954)

  1954

   Книги
  15.

   УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 25-28 березня 2014 року (2014)

  2014

   Книги
  16.


  УКРАЇНА І РОСІЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ
  Т. 1 : УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
  (2004)

  2004

   Книги
  17.

  Донік О. М.
  УКРАЇНА: У СКЛАДІ ДВОХ ІМПЕРІЙ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ XVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.) (2011)

  2011

   Книги
  18.

  Дружинина Е. И.
  ЮЖНАЯ УКРАИНА В 1800-1825 ГГ. (1970)

  1970

   Книги
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського