До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ
1.

 АКТ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУ НОВОРОССИЙСКОЙ ГУБЕРНИЕЙ И ПОЛЬСКОЙ УКРАИНОЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ПОЛНОМОЧНЫМИ ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА И ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЯ И РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬСКИХ КОМИСАРАМИ В 5-Й ДЕНЬ ЯНВАРЯ 1781 ГОДА ([1781])

1781

 Книги
2.

Чухліб Т. В.
ГАДЯЧ 1658 РОКУ ТА ІДЕЯ ЙОГО ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ СТОСУНКАХ (1660-ТІ-ПОЧАТОК 1680-Х РР.) (2008)

2008

 Книги
3.

 ГРАМОТА ГЕТЬМАНА ВСІЄЇ УКРАЇНИ : видана на підставі ухвали ради міністрів про ратифікацію Мирового Договору України з Німеччиною (1918)

1918

 Книги
4.

Зінченко А. Л.
ІСТОРІЯ ДИПЛОМАТІЇ : від давнини до нового часу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2002)

2002

 Книги
5.

Доценко О.
ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Т. 2, кн. 4 : 1917-1922
(1923)

1923

 Книги
6.

Доценко О.
ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Т. 2, кн. 5 : 1917-1923
(1924)

1924

 Книги
7.

 МИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ПОЛЬШЕЙ С ДРУГОЙ : подпис. в г. Риге 18 марта 1921 года (1921])

1921]

 Книги
8.

 МИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ГЕРМАНИЕЙ, АВСТРО-ВЕНГРИЕЙ, БОЛГАРИЕЙ И ТУРЦИЕЙ С ДРУГОЙ (1918)

1918

 Книги
9.

 НАДІЯ І РОЗЧАРУВАННЯ УКРАЇНСТВА : дослідж. : до 90-річчя підписання Варшав. договору між Укр. Нар. Республікою і Річчю Посполитою Польською (2010)

2010

 Книги
10.

 ОЧЕРКИ ИЗ ЛЕКЦИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ : Второе дополненное издание. На правах рукописи (1909)

1909

 Книги
11.

Чорновол І.
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА УГОДА 1890-1894 РР. : [монографія] (2000)

2000

 Книги
12.

 ПОСТАНОВЛЕНЕ ОТ ЄГО ЦАРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА З ВОЙСКОМ ЗАПОРОЗКИМ РОКУ 1659 (1660)

1660

 Книги
13.

Яковлева Т.
РУЇНА ГЕТЬМАНЩИНИ : від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659-1667 рр.) (2003)

2003

 Книги
14.

 СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ (XVII ст.)
Ч. 1. Летопись Григория Грабянки краткой редакции
Ч. 2. Копии гетьманских статей
Ч. 3. Копии документов, относящихся к малорусской истории XVII в.

XVII ст.

 Рукописи
15.

 СБОРНИК, СОДЕРЖАЩИЙ (XVII ст.–XVIII ст.)
Ч. 1. Летопись Григория Грабянки той же редакции
Ч. 2. Копии гетманских статей
Ч. 3. Копии документов, относящихся к малорусской истории XVIII в. (XVIII ст.)

XVII ст.–XVIII ст.

 Рукописи
16.

 СОБОРНІСТЬ ЯК ЧИННИК УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (ДО 90-РІЧЧЯ АКТУ ЗЛУКИ) : всеукр. наук. конф., Київ, 21 січ. 2009 р. (2009)

2009

 Книги
17.


УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
Т. 2 : 10 ГРУДНЯ 1917 Р. - 29 КВІТНЯ 1918 Р.
(1997)

1997

 Книги
18.

Оглоблин О. П.
УКРАЇНСЬКО-МОСКОВСЬКА УГОДА 1654 (1954)

1954

 Книги
19.

Яковлів А.
УКРАЇНСЬКО-МОСКОВСЬКІ ДОГОВОРИ В XVII-XVIII ВІКАХ (1934)

1934

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського