До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ. СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФОРМАЦІЇ
...
1.

 SOCIETY IN TRANSITION: SOCIAL CHANGE IN UKRAINE IN WESTERN PERSPECTIVES (2003)

2003

 Книги
2.

 АНТРОПОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ : [монографія] (2014)

2014

 Книги
3.

Задеснянський Р.
АПОСТОЛ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1969)

1969

 Книги
4.

 ГЕНЕРАЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ О МАЕТНОСТЯХ НЕЖИНСКОГО ПОЛКА 1729-1730 ГГ. (1901)

1901

 Книги
5.

Яковенко Н. М.
ДЗЕРКАЛА ІДЕНТИЧНОСТІ : дослідж. з історії уявлень та ідей в Україні ХVI - початку XVIII ст. (2012)

2012

 Книги
6.

Рибчин І.
ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА (1970)

1970

 Книги
7.

Шульга Н.
ДРЕЙФ НА ОБОЧИНУ. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УКРАИНЕ : [монография] (2011)

2011

 Книги
8.

Богачевська М.
ДУМА УКРАЇНИ - ЖІНОЧОГО РОДУ (1993)

1993

 Книги
9.

Слабєєв І. С.
З ІСТОРІЇ ПЕРВІСНОГО НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ НА УКРАЇНІ : (Чумацький промисел і його роль у соціально-економічному розвитку України XVIII - першої половини XIX ст.) (1964)

1964

 Книги
10.

Пірко В. О.
ЗАСЕЛЕННЯ І ГОСПОДАРСЬКЕ ОСВОЄННЯ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ В XVI-XVIII СТ. : [монографія] (2004)

2004

 Книги
11.

Рябчук М.
ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ: УКРАЇНСЬКА ОЛІГАРХІЯ МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ (2004)

2004

 Книги
12.

Брега Г. С.
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ : некоторые вопросы историографии и методология исследования (1988)

1988

 Книги
13.

Котляр М. Ф.
ІСТОРІЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ РУСІ : нариси (2016)

2016

 Книги
14.

Крип'якевич І. П.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1990)

1990

 Книги
15.

Грушевський М. С.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ
Т. 5 : СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ І ЦЕРКОВНИЙ УСТРІЙ І ВІДНОСИНИ В УКРАЇНСЬКО-РУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ XIV-XVII ВІКІВ
(1994)

1994

 Книги
16.

Грушевський М. С.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ
Т. 6 : ЖИТЄ ЕКОНОМІЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ XIV-XVII ВІКІВ
(1995)

1995

 Книги
17.

 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ : [монография] (2012)

2012

 Книги
18.

Черепанов А. І.
КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ, СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 (2016)

2016

 Книги
19.

 КИЇВСЬКА РУСЬ: КУЛЬТУРА, ТРАДИЦІЇ : зб. наук. пр. (1982)

1982

 Книги
20.

 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У XXI СТОЛІТТІ: КОНСЕРВАТИВНА МОДЕЛЬ (2003)

2003

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського