До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
1.

 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : підручник (2007)

2007

 Книги
2.

 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА : навч. посіб. (2011)

2011

 Книги
3.

 АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО УКРАЇНИ : підруч. (2009)

2009

 Книги
4.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 8.. Том 1: Материалы для исторіи местнаго управленія въ связи съ исторіею сословной организаціи. Акты Барскаго староства XV-XVI в. (1893)

1893

 Книги
5.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 8.. Том 2: Материалы для исторіи местнаго управленія въ связи съ исторіею сословной организаціи. Акты Барскаго староства XVІІ-XVIІІ в. (1894)

1894

 Книги
6.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 8.. Том 5: Акты объ украинской администраціи въ ХVІ-XVІІ в.в. (1907)

1907

 Книги
7.

Кучма Л. Д.
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ - ЖИТТЄВО НЕОБХІДНА СПРАВА (2004)

2004

 Книги
8.

 ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ : підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. (2005)

2005

 Книги
9.

Сергійчук В.
ЕТНІЧНІ МЕЖІ І ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ (2008)

2008

 Книги
10.

Назарук О. Т.
КОРУПЦІЯ В ДЕРЖАВНІМ ЖИТТЮ (1921)

1921

 Книги
11.

Невмержицький Є. В.
КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ : [монографія] (2008)

2008

 Книги
12.

Багалей Д. И.
МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ МАЛОРОССИИ (1892)

1892

 Статті, фрагменти публікацій
13.

 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА СТАТУТНЕ ПРАВО В УКРАЇНІ : зб. матеріалів (2003)

2003

 Книги
14.

 НАУКОВО-ДОКУМЕНТАЛЬНА ЗБІРКА ДО 90-РІЧЧЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ (2008)

2008

 Книги
15.

 ПРИВІЛЕЇ МІСТА ЛЬВОВА (XIV- XVIII СТ.) (2010)
Том. 1.

2010

 Книги
16.

 ПРИВІЛЕЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАД МІСТА ЛЬВОВА (ХІV-ХVІІІ СТ.) : зб. документів (2010)
Том. 2.

2010

 Книги
17.

 ПРО ТИМЧАСОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ ВЛАДИ НА МІСЦЯХ : до п. п. губерніальних і повітових комісарів (1919)

1919

 Книги
18.

Гуржій О.
УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVII-XVIII СТ.: КОРДОНИ, НАСЕЛЕННЯ, ПРАВО (1996)

1996

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського