До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
1.

 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : підручник (2007)

2007

 Книги
2.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 8.. Том 1: Материалы для исторіи местнаго управленія въ связи съ исторіею сословной организаціи. Акты Барскаго староства XV-XVI в. (1893)

1893

 Книги
3.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 8.. Том 2: Материалы для исторіи местнаго управленія въ связи съ исторіею сословной организаціи. Акты Барскаго староства XVІІ-XVIІІ в. (1894)

1894

 Книги
4.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 8.. Том 5: Акты объ украинской администраціи въ ХVІ-XVІІ в.в. (1907)

1907

 Книги
5.

Кучма Л. Д.
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ - ЖИТТЄВО НЕОБХІДНА СПРАВА (2004)

2004

 Книги
6.

 ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ : підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. (2005)

2005

 Книги
7.

Сергійчук В.
ЕТНІЧНІ МЕЖІ І ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ (2008)

2008

 Книги
8.

Назарук О. Т.
КОРУПЦІЯ В ДЕРЖАВНІМ ЖИТТЮ (1921)

1921

 Книги
9.

Невмержицький Є. В.
КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ : [монографія] (2008)

2008

 Книги
10.

Багалей Д. И.
МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ МАЛОРОССИИ (1892)

1892

 Статті, фрагменти публікацій
11.

 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА СТАТУТНЕ ПРАВО В УКРАЇНІ : зб. матеріалів (2003)

2003

 Книги
12.

 НАУКОВО-ДОКУМЕНТАЛЬНА ЗБІРКА ДО 90-РІЧЧЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ (2008)

2008

 Книги
13.

 ПРИВІЛЕЇ МІСТА ЛЬВОВА (XIV- XVIII СТ.) (2010)
Том. 1.

2010

 Книги
14.

 ПРИВІЛЕЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАД МІСТА ЛЬВОВА (ХІV-ХVІІІ СТ.) : зб. документів (2010)
Том. 2.

2010

 Книги
15.

Гуржій О.
УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVII-XVIII СТ.: КОРДОНИ, НАСЕЛЕННЯ, ПРАВО (1996)

1996

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського