До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
...
1.

 THE LEFT TRANSFORMED IN POST COMMUNIST SOCIETIES : the cases of east central Europe, Russia, and Ukraine (2003)

2003

 Книги
2.

 ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 1991-2006 РР. : наук.-допом. бібліогр. покажч. (2008)

2008

 Книги
3.

Журженко Т.
ГЕНДЕРНЫЕ РЫНКИ УКРАИНЫ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (2008)

2008

 Книги
4.

Гаврилишин Б.
ДО ЕФЕКТИВНИХ СУСПІЛЬСТВ : доп. Римському Клубові (2009)

2009

 Книги
5.

Крисаченко В. С.
ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА : навч. посіб. (1996)

1996

 Книги
6.

Загороднюк Т. Ю.
КОНЦЕПЦИИ ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА Т. И. ЗАСЛАВСКОЙ И Н. В. ПАНИНОЙ : монография (2013)

2013

 Книги
7.

 КРИЗИС В УКРАИНЕ: ЗОНЫ ПОРАЖЕНИЯ. ВЗГЛЯД СОЦИОЛОГОВ (2010)

2010

 Книги
8.

Кучма Л. Д.
КРОКИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 1994-2004 РОКИ : доп. та виступи Президента України: офіц. док.: у 2 кн (2008)
Кн.2. Утвердження механізмів сталого розвитку. Системне поглиблення трансформаційних реформ 2000-2004 роки

2008

 Книги
9.

Головаха Е. И.
НАЦИОНАЛЬНО-ГРАЖДАНСКИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ. ОПЫТ РОССИИ И УКРАИНЫ В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ (2007)

2007

 Книги
10.

 ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ЄВРОПЕЙСЬКІ І УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ : монографія (2007)

2007

 Книги
11.

 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ ТА ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ: ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ (2005)

2005

 Книги
12.

Тарасенко В. І.
ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (СОЦІОТЕХНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА) : [монографія] (2004)

2004

 Книги
13.

Шульженко Ф. П.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ : монографія (2007)

2007

 Книги
14.

Фадєєв В.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРЕНДИ ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ (2009)

2009

 Книги
15.

 СУСПІЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ, ТЕНДЕНЦІЇ, УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД : [монографія] (2004)

2004

 Книги
16.

 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ: ВІД ЗАДУМІВ ДО РЕАЛІЙ (2009)

2009

 Книги
17.

Геворкян А. С.
ТРИ СТРАНЫ - ТРИ МИФА: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ КАЗАХСТАНА, ГРУЗИИ, УКРАИНЫ (ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА) (2008)

2008

 Книги
18.

Бойко О. Д.
УКРАЇНА: ВІД ПУТЧУ ДО ПУЩІ (СЕРПЕНЬ-ГРУДЕНЬ 1991 Р.) : монографія (2006)

2006

 Книги
19.

 УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 1992-2013. СТАН ТА ДИНАМІКА ЗМІН. СОЦІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ (2013)

2013

 Книги
20.

 ЦІННОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І МОРАЛЬНИЙ ВИБІР: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД (2006)

2006

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського