До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
1.

 THE LEFT TRANSFORMED IN POST COMMUNIST SOCIETIES : the cases of east central Europe, Russia, and Ukraine (2003)

2003

 Книги
2.

 ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 1991-2006 РР. : наук.-допом. бібліогр. покажч. (2008)

2008

 Книги
3.

Журженко Т.
ГЕНДЕРНЫЕ РЫНКИ УКРАИНЫ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (2008)

2008

 Книги
4.

Гаврилишин Б.
ДО ЕФЕКТИВНИХ СУСПІЛЬСТВ : доп. Римському Клубові (2009)

2009

 Книги
5.

Загороднюк Т. Ю.
КОНЦЕПЦИИ ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА Т. И. ЗАСЛАВСКОЙ И Н. В. ПАНИНОЙ : монография (2013)

2013

 Книги
6.

 КРИЗИС В УКРАИНЕ: ЗОНЫ ПОРАЖЕНИЯ. ВЗГЛЯД СОЦИОЛОГОВ (2010)

2010

 Книги
7.

Кучма Л. Д.
КРОКИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 1994-2004 РОКИ : доп. та виступи Президента України: офіц. док.: у 2 кн (2008)
Кн.2. Утвердження механізмів сталого розвитку. Системне поглиблення трансформаційних реформ 2000-2004 роки

2008

 Книги
8.

Головаха Е. И.
НАЦИОНАЛЬНО-ГРАЖДАНСКИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ. ОПЫТ РОССИИ И УКРАИНЫ В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ (2007)

2007

 Книги
9.

 ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ЄВРОПЕЙСЬКІ І УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ : монографія (2007)

2007

 Книги
10.

 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ ТА ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ: ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ (2005)

2005

 Книги
11.

Тарасенко В. І.
ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (СОЦІОТЕХНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА) : [монографія] (2004)

2004

 Книги
12.

Шульженко Ф. П.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ : монографія (2007)

2007

 Книги
13.

Фадєєв В.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРЕНДИ ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ (2009)

2009

 Книги
14.

 СУСПІЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ, ТЕНДЕНЦІЇ, УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД : [монографія] (2004)

2004

 Книги
15.

 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ: ВІД ЗАДУМІВ ДО РЕАЛІЙ (2009)

2009

 Книги
16.

Геворкян А. С.
ТРИ СТРАНЫ - ТРИ МИФА: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ КАЗАХСТАНА, ГРУЗИИ, УКРАИНЫ (ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА) (2008)

2008

 Книги
17.

Бойко О. Д.
УКРАЇНА: ВІД ПУТЧУ ДО ПУЩІ (СЕРПЕНЬ-ГРУДЕНЬ 1991 Р.) : монографія (2006)

2006

 Книги
18.

 УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 1992-2013. СТАН ТА ДИНАМІКА ЗМІН. СОЦІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ (2013)

2013

 Книги
19.

 ЦІННОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І МОРАЛЬНИЙ ВИБІР: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД (2006)

2006

 Книги
20.

 ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ (2008)

2008

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського