До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії (2007)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001533


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ЄВРОПЕЙСЬКІ І УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Автор(и):
Кудряченко Андрій Іванович
Бебик Валерій Михайлович
Бортніков Валерій Іванович
Гаврилюк Олеся Романівна
Горбатенко Володимир Павлович
Михальченко Микола Іванович
Бортніков Валерій Іванович
Грицяк Наталія Вітіславівна
Калінічева Галина Іванівна
Гаврилюк Олеся Романівна
Горєлов Денис Миколайович
Грицяк Ігор Андрійович
Кобржицький В’ячеслав Всеволодович
Литвиненко Олексій Миколайович
Манжола Петро Григорович
Опалько Юрій Володимирович
Рудич Фелікс Михайлович
Якименко Юрій Віленович
Кудряченко А. І. (заг. ред.)
Дата(и):2007


 Переглянути документ   


Опис документа:

Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії : монографія / А. І. Кудряченко [та ін.] ; заг. ред. А. І. Кудряченко; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ: [НІСД], 2007. – 395 с. : табл.


Монографія присвячена проблемам розвитку вітчизняної політичної системи та інститутів громадянського суспільства на сучасному етапі трансформаційних перетворень, висвітлюються засади демократичного поступу європейських держав, з'ясовуються їхні традиції, інституційні особливості та реалії широкого спектра демократичної практики. Розглядається еволюція конституційно-правового статусу інституту президентства, парламенту та уряду незалежної України, актуальні питання удосконалення механізмів стабілізації вітчизняної політичної системи, взаємодії владних інститутів та оптимізації виборчої системи. Окремо з'ясовуються сучасні виміри роботи Європейського Парламенту, діяльності європейських транснаціональних партій у контексті цінності їхнього досвіду для України. Для професійних політиків, політологів, правознавців, істориків, викладачів вузів, а також тих, хто цікавиться політичними реаліями України і держав європейського континенту.


Довідки про авторів:

 БЕБИК ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 БОРТНІКОВ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
 ГОРБАТЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
 ГРИЦЯК ІГОР АНДРІЙОВИЧ
 ГРИЦЯК НАТАЛІЯ ВІТІСЛАВІВНА
 КАЛІНІЧЕВА ГАЛИНА ІВАНІВНА
 КУДРЯЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
 ЛИТВИНЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 МИХАЛЬЧЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 РУДИЧ ФЕЛІКС МИХАЙЛОВИЧ
 ЯКИМЕНКО ЮРІЙ ВІЛЕНОВИЧ

Довідки про колективи:

 НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Теми:

 • Державотворення
 • Органи державної влади
 • Зовнішня політика. Міжнародні відносини
 • Геополітика
 • Соціальні трансформації


 • Рубрики:

   ЄВРОПА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського