До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
1.

Пройдаков Е. М.
АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК З ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ІНТЕРНЕТУ І ПРОГРАМУВАННЯ (2005)

2005

 Книги
2.

Карпіловська Є. А.
ВСТУП ДО ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: КОМП'ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА : підручник (2006)

2006

 Книги
3.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ : слов. законодав. та стандартиз. термінології (2012)

2012

 Книги
4.

 РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК З ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ : з покажч. укр. термінів : близько 15000 термінів (1994)

1994

 Книги
5.

 ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК З ІНФОРМАТИКИ (2010)

2010

 Книги
6.

Крупський Я. В.
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК З ІНФОРМАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (2010)

2010

 Книги
7.

Бондарчук Л. М.
УКРАЇНСЬКА МОВА В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни (2006)

2006

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського