До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
РЕГІОНАЛІСТИКА
1.

Баранович О. І.
ЗАЛЮДНЕННЯ УКРАЇНИ ПЕРЕД ХМЕЛЬНИЧЧИНОЮ: ВОЛИНСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
Ч. 1 : ЗАЛЮДНЕННЯ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ.
(1930)

1930

 Книги
2.

Wynn Charters
WORKERS, STRIRES AND POGROMS: THE DONBASS-DNEPR BEND IN LATE IMPERIAL RUSSIA, 1870-1905 ([1992?])

1992?

 Книги
3.

Смолій В.
ДОНБАС І КРИМ В ЕКОНОМІЧНОМУ, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД, МОДЕРНІ ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ : аналіт. доп. (2016)

2016

 Книги
4.

Потоцкий И. О.
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ, СЛУЖАЩАЯ ПРОДОЛЖЕНИЕМ ПЕРВОБЫТНОЙ ИСТОРИИ НАРОДОВ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО, СОЧИНЕННАЯ ГРАФОМ ИОАННОМ ПОТОЦКИМ (1829)

1829

 Книги
5.

 ЗАХІДНЯ УКРАЇНА ПІД БОЛЬШЕВИКАМИ IX. 1939 - VI. 1941 : збірник (1958)

1958

 Книги
6.

Бачинська О. A.
ІСТОРІЯ ОДЕСИ Й ОДЕЩИНИ КІНЕЦЬ XVIII СТ. - 1914 Р. : іст.-краєзнав. нарис (2013)

2013

 Книги
7.

Зайцев И. В.
КРЫМСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ XV-XIX ВЕКОВ : пути развития : рукоп., тексты и источники (2009)

2009

 Книги
8.

 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА СТАТУТНЕ ПРАВО В УКРАЇНІ : зб. матеріалів (2003)

2003

 Книги
9.

 РЕГИОНЫ И ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ (2005)

2005

 Книги
10.

Курас І. Ф.
СОБОРНИЦТВО І РЕГІОНАЛІЗМ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ (1917-1920 РР.) (2001)

2001

 Книги
11.

Верменич Я. В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ : [монографія] (2003)

2003

 Книги
12.

 УКРАЇНА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА : [краєзн. нариси] (2014)

2014

 Книги
13.

 ЭТНОГРАФИЯ НАРОДОВ КРЫМА

[ ]

 Інтернет-ресурси
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського