До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ІСТОРІЯ МОВИ
...
1.

Rudnyc'kyj J. B.
AN ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF THE UKRAINIAN LANGUAGE
Vol. 1 (Pt. 1-11) : A-G
(1972)

1972

 Книги
2.

Rudnyc'kyj J. B.
AN ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF THE UKRAINIAN LANGUAGE
Vol. 2 (Pt. 1-11) : Д-Ь
(1982)

1982

 Книги
3.

Сербенська О.
АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю З МОВОЗНАВЦЕМ: 140 ЗАПИТАНЬ І ВІДПОВІДЕЙ (2001)

2001

 Книги
4.

Славутич Є. В.
ВІЙСЬКОВИЙ КОСТЮМ В УКРАЇНСЬКІЙ КОЗАЦЬКІЙ ДЕРЖАВІ: УНІФОРМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК (2012)

2012

 Книги
5.

Шевельов Ю.
ВНЕСОК ГАЛИЧИНИ У ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (2003)

2003

 Книги
6.

 ВСТУП ДО ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО ВИВЧЕННЯ СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВ (1966)

1966

 Книги
7.

Німчук В. В.
ДАВНЬОРУСЬКА СПАДЩИНА В ЛЕКСИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : [монографія] (1992)

1992

 Книги
8.

Клименко Н. Ф.
ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЛЕКСИКОНІ : [монографія] (2008)

2008

 Книги
9.

 ДІЛОВА МОВА ВОЛИНІ І НАДДНІПРЯНЩИНИ XVII СТ. : зб. акт. док. (1981)

1981

 Книги
10.

Бацевич Ф. С.
ДУХОВНА СИНЕРГЕТИКА РІДНОЇ МОВИ : лінгвофілософські нариси: монографія (2009)

2009

 Книги
11.

Мітченко В. С.
ЕСТЕТИКА УКРАЇНСЬКОГО РУКОПИСНОГО ШРИФТУ (2007)

2007

 Книги
12.

 ЗАБОРОНА УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА В РОСІЇ : реферат Петербурзької акад. наук (1916)

1916

 Книги
13.


ЗАПИСКИ О ЮЖНОЙ РУСИ
Т. 2
(1857)

1857

 Книги
14.


ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
Т. 168 : ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКИМИ МОВАМИ
(1958)

1958

 Періодика
15.

Жайворонок В. В.
ЗНАКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОКУЛЬТУРИ : словник-довідник (2006)

2006

 Книги
16.

Розов В. А.
ЗНАЧЕНИЕ ГРАМОТ XIV И XV ВЕКОВ ДЛЯ ИСТОРИИ МАЛОРУССКОГО ЯЗЫКА ([1907])

1907

 Статті, фрагменти публікацій
17.

 ИСТОРИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ. ФОНЕТИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ : [монография] (1986)

1986

 Книги
18.

 ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : навч. посібник для студ. філол. ф-тів ун-тів і пед. ін-тів (1980)

1980

 Книги
19.

Бевзенко С. П.
ІСТОРИЧНА МОРФОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (1960)

1960

 Книги
20.

Шевельов Ю.
ІСТОРИЧНА ФОНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : пер. з англ. (2002)

2002

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського