До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ЕТНОЛІНГВІСТИКА
...
1.

Жаботинський В.
ВИБРАНІ СТАТТІ З НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ : [збірка] (1991)

1991

 Книги
2.

Андрєєв В. М.
ВІКТОР ПЕТРОВ. НАРИСИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ ВЧЕНОГО : монографія (2012)

2012

 Книги
3.

Хобзей Н.
ГУЦУЛЬСЬКА МІФОЛОГІЯ : етнолінгв. слов. (2002)

2002

 Книги
4.

Наливайко С. І.
ДАВНЬОІНДІЙСЬКІ ІМЕНА, НАЗВИ, ТЕРМІНИ: ПРОЕКЦІЯ НА УКРАЇНУ : довідник (2009)

2009

 Книги
5.

Скляр В. М.
ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 1959-1989 РР.: ЕТНОМОВНІ НАСЛІДКИ РОСІЙЩЕННЯ : [монографія] (2008)

2008

 Книги
6.

Жайворонок В. В.
ЗНАКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОКУЛЬТУРИ : словник-довідник (2006)

2006

 Книги
7.

Шелухин С.
ЗНАЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ ДЛЯ НАРОДНОСТІ Й ТВОРЧОСТІ (1911)

1911

 Книги
8.

Фаріон І. Д.
МОВА - КРАСА І СИЛА : суспіл.-креатив. роль укр. мови в ХІ - середині ХІХ ст. (2010)

2010

 Книги
9.

Іванишин В.
МОВА І НАЦІЯ : тези про місце і роль мови в національному відродженні України (1994)

1994

 Книги
10.

Масенко Л.
МОВА І СУСПІЛЬСТВО: ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ ВИМІР (2004)

2004

 Книги
11.

Єрмоленко С. Я.
МОВА І УКРАЇНОЗНАВЧИЙ СВІТОГЛЯД (2007)

2007

 Книги
12.

Кононенко В. І.
МОВА У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ : [монографія] (2008)

2008

 Книги
13.

 МОВНА ПОЛІТИКА ТА МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ : аналіз і рекомендації (2010)

2010

 Книги
14.

Лозинський Р. М.
МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОГЛЯД) : монографія (2008)

2008

 Книги
15.

 МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: МІЖ КОНФЛІКТОМ І КОНСЕНСУСОМ : [колект. моногр.] (2008)

2008

 Книги
16.

Вишняк О. І.
МОВНА СИТУАЦІЯ ТА СТАТУС МОВ В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ (СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) : [монографія] (2009)

2009

 Книги
17.

Лесюк М. П.
МОВНИЙ СВІТ СУЧАСНОГО ГАЛИЦЬКОГО СЕЛА : (Ковалівка Коломийського району) (2008)

2008

 Книги
18.

Масенко Л.
НАРИСИ З СОЦІОЛІНГВІСТИКИ : [посібник] (2010)

2010

 Книги
19.

Романцов В. О.
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ І ЙОГО РІДНА МОВА ЗА ЧАСІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ (ХХ - ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) (2008)

2008

 Книги
20.

Караванський С.
ПОШУК УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА, АБО БОРОТЬБА ЗА НАЦІОНАЛЬНЕ Я (2001)

2001

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського