До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ЕТНОЛІНГВІСТИКА
...
1.

Рогалев А. Ф.
БЕЛАЯ РУСЬ И БЕЛОРУСЫ : в поисках истоков (1994)

1994

 Книги
2.

Жаботинський В.
ВИБРАНІ СТАТТІ З НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ : [збірка] (1991)

1991

 Книги
3.

Андрєєв В. М.
ВІКТОР ПЕТРОВ. НАРИСИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ ВЧЕНОГО : монографія (2012)

2012

 Книги
4.

Голянич М. І.
ВНУТРІШНЯ ФОРМА СЛОВА І ДИСКУРС : монографія (2008)

2008

 Книги
5.

Хобзей Н.
ГУЦУЛЬСЬКА МІФОЛОГІЯ : етнолінгв. слов. (2002)

2002

 Книги
6.

Наливайко С. І.
ДАВНЬОІНДІЙСЬКІ ІМЕНА, НАЗВИ, ТЕРМІНИ: ПРОЕКЦІЯ НА УКРАЇНУ : довідник (2009)

2009

 Книги
7.

Скляр В. М.
ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 1959-1989 РР.: ЕТНОМОВНІ НАСЛІДКИ РОСІЙЩЕННЯ : [монографія] (2008)

2008

 Книги
8.

Скляр В. М.
ЕТНОМОВНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: 1989-2001 РР. : [монографія] (2009)

2009

 Книги
9.

Жайворонок В. В.
ЗНАКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОКУЛЬТУРИ : словник-довідник (2006)

2006

 Книги
10.

Шелухин С.
ЗНАЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ ДЛЯ НАРОДНОСТІ Й ТВОРЧОСТІ (1911)

1911

 Книги
11.

Фаріон І. Д.
МОВА - КРАСА І СИЛА : суспіл.-креатив. роль укр. мови в ХІ - середині ХІХ ст. (2010)

2010

 Книги
12.

Іванишин В.
МОВА І НАЦІЯ : тези про місце і роль мови в національному відродженні України (1994)

1994

 Книги
13.

Масенко Л.
МОВА І СУСПІЛЬСТВО: ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ ВИМІР (2004)

2004

 Книги
14.

Єрмоленко С. Я.
МОВА І УКРАЇНОЗНАВЧИЙ СВІТОГЛЯД (2007)

2007

 Книги
15.

Кононенко В. І.
МОВА У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ : [монографія] (2008)

2008

 Книги
16.

 МОВНА ПОЛІТИКА ТА МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ : аналіз і рекомендації (2010)

2010

 Книги
17.

Лозинський Р. М.
МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОГЛЯД) : монографія (2008)

2008

 Книги
18.

 МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: МІЖ КОНФЛІКТОМ І КОНСЕНСУСОМ : [колект. моногр.] (2008)

2008

 Книги
19.

Вишняк О. І.
МОВНА СИТУАЦІЯ ТА СТАТУС МОВ В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ (СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) : [монографія] (2009)

2009

 Книги
20.

Лесюк М. П.
МОВНИЙ СВІТ СУЧАСНОГО ГАЛИЦЬКОГО СЕЛА : (Ковалівка Коломийського району) (2008)

2008

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського