До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Андрєєв В. М. Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого (2012)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001910


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ВІКТОР ПЕТРОВ. НАРИСИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ ВЧЕНОГО
Автор(и):Андрєєв Віталій Миколайович
Колесник Ірина Іванівна (рец.)
Ващенко Володимир Володимирович (рец.)
Ольговський Сергій Якович (рец.)
Дата(и):2012


 Переглянути документ   


Опис документа:

Андрєєв, Віталій Миколайович.

Віктор Петров. Нариси інтелектуальної біографії вченого : монографія / Віталій Андрєєв. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – 472 c. : іл. – (DNIPROVIANA).


У монографії на основі опублікованих та архівних документів, які переважно вперше впроваджуються до наукового вжитку, згадок сучасників, реконструйовано інтелектуальну біографію визначного українського історика Віктора Платоновича Петрова (1894-1969). Докладно висвітлено наукову діяльність ученого, проаналізовано його творчий доробок, показано місце та роль науковця у вітчизняній гуманітаристиці й, зокрема, історичній науці. Основний акцент зроблено на висвітленні його оригінальної концепції вітчизняної історії та теорії епох, що стала її методологічним підґрунтям. За В. Петровим історія українського народу є дискретною, не підпорядкованою ідеї прогресу та генетично пов’язаною з європейською культурою, адже має спільне з нею коріння - антична цивілізація. Також увазі читача пропонується праця В. Петрова "Скіфи. Мова і етнос" (1968).


Довідки про авторів:

 АНДРЄЄВ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 ВАЩЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 КОЛЕСНИК ІРИНА ІВАНІВНА
 ОЛЬГОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ

Теми:

 • Археологи
 • Історики
 • Північне Причорномор'я і Приазов'я (середина І тис. до н.е. — V ст. н.е.)
 • Етнолінгвістика


 • Рубрики:

   СКІФИ

  Персоналії:

   ПЕТРОВ ВІКТОР ПЛАТОНОВИЧ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського