До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ЕКОНОМІКА
...
1.

Timochenko W.
L'UKRAINE ET LA RUSSIE DANS LEURS RAPPORTS ÉCONOMIQUES ([1919])

1919

 Книги
2.

Timochenko W.
RELATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE L'UKRAINE ET LA FRANCE ([1919])

1919

 Книги
3.

Єфіменко Г. Г.
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ КРЕМЛЯ ТА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ : ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ (1917-1919 РР.) (2008)

2008

 Книги
4.

Журженко Т.
ГЕНДЕРНЫЕ РЫНКИ УКРАИНЫ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (2008)

2008

 Книги
5.

 ГЕНЕРАЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ О МАЕТНОСТЯХ НЕЖИНСКОГО ПОЛКА 1729-1730 ГГ. (1901)

1901

 Книги
6.

Ковтун В. В.
ГОРОДА УКРАИНЫ : (эконом.-геогр. справ.) (1990)

1990

 Книги
7.

Першина Т. С.
ГОСПОДАРСЬКА НОМЕНКЛАТУРА В УКРАЇНІ 1943-1945 РР. (1997)

1997

 Книги
8.

 ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ БІДНОСТІ : [кол. моногр.] (2009)

2009

 Книги
9.

Гаврилишин Б.
ДО ЕФЕКТИВНИХ СУСПІЛЬСТВ : доп. Римському Клубові (2009)

2009

 Книги
10.

 ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1945)
Ч. І. Фізико-географічний огляд

1945

 Книги
11.

Воблий К. Г.
ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ (1927)

1927

 Книги
12.

Лановик Б. Д.
ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ І СВІТУ : підруч. для студентів вищ. навч. закл. (1999)

1999

 Книги
13.


ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Т. 1
(2011)

2011

 Книги
14.


ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Т. 2
(2011)

2011

 Книги
15.

 ЕКОНОМІЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК (1995)

1995

 Книги
16.

Храмов В. О.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА : навч. посіб. для студ. вищ. навч закл. (2002)

2002

 Книги
17.

 ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ : навч. посіб. для студентів екон. спец. (2010)

2010

 Книги
18.

 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ : [монография] (2012)

2012

 Книги
19.

 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У XXI СТОЛІТТІ: КОНСЕРВАТИВНА МОДЕЛЬ (2003)

2003

 Книги
20.

Кучма Л. Д.
КРОКИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 1994-2004 РОКИ : доп. та виступи Президента України: офіц. док.: у 2 кн (2008)
Кн.1. Подолання кризи радикальні економічні реформи 1994-1999 роки

2008

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського