До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ЕКОНОМІКА
...
1.

Timochenko W.
L'UKRAINE ET LA RUSSIE DANS LEURS RAPPORTS ÉCONOMIQUES ([1919])

1919

 Книги
2.

Timochenko W.
RELATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE L'UKRAINE ET LA FRANCE ([1919])

1919

 Книги
3.

Єфіменко Г. Г.
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ КРЕМЛЯ ТА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ : ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ (1917-1919 РР.) (2008)

2008

 Книги
4.

Журженко Т.
ГЕНДЕРНЫЕ РЫНКИ УКРАИНЫ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (2008)

2008

 Книги
5.

 ГЕНЕРАЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ О МАЕТНОСТЯХ НЕЖИНСКОГО ПОЛКА 1729-1730 ГГ. (1901)

1901

 Книги
6.

Ковтун В. В.
ГОРОДА УКРАИНЫ : (эконом.-геогр. справ.) (1990)

1990

 Книги
7.

Першина Т. С.
ГОСПОДАРСЬКА НОМЕНКЛАТУРА В УКРАЇНІ 1943-1945 РР. (1997)

1997

 Книги
8.

 ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ БІДНОСТІ : [кол. моногр.] (2009)

2009

 Книги
9.

Гаврилишин Б.
ДО ЕФЕКТИВНИХ СУСПІЛЬСТВ : доп. Римському Клубові (2009)

2009

 Книги
10.

 ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1945)
Ч. І. Фізико-географічний огляд

1945

 Книги
11.

Лановик Б. Д.
ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ І СВІТУ : підруч. для студентів вищ. навч. закл. (1999)

1999

 Книги
12.


ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Т. 1
(2011)

2011

 Книги
13.


ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Т. 2
(2011)

2011

 Книги
14.

 ЕКОНОМІЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК (1995)

1995

 Книги
15.

Храмов В. О.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА : навч. посіб. для студ. вищ. навч закл. (2002)

2002

 Книги
16.

 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ : [монография] (2012)

2012

 Книги
17.

 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У XXI СТОЛІТТІ: КОНСЕРВАТИВНА МОДЕЛЬ (2003)

2003

 Книги
18.

Кучма Л. Д.
КРОКИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 1994-2004 РОКИ : доп. та виступи Президента України: офіц. док.: у 2 кн (2008)
Кн.1. Подолання кризи радикальні економічні реформи 1994-1999 роки

2008

 Книги
19.

Кучма Л. Д.
КРОКИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 1994-2004 РОКИ : доп. та виступи Президента України: офіц. док.: у 2 кн (2008)
Кн.2. Утвердження механізмів сталого розвитку. Системне поглиблення трансформаційних реформ 2000-2004 роки

2008

 Книги
20.

Кучма Л. Д.
КУРС РЕФОРМ - ВИВАЖЕНА І ПОСЛІДОВНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА : Виступ на VII з'їзді УСПП 25 травня 1999 року (1999)

1999

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського