До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Журженко Т. Гендерные рынки Украины: политическая экономия национального строительства (2008)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002315


Тип рерусу: Книги

Країна:Литва
Мова(и):Російська

Назва(и):
ГЕНДЕРНЫЕ РЫНКИ УКРАИНЫ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Автор(и):Журженко Татьяна
Дата(и):2008


 Переглянути документ   


Опис документа:

Журженко, Татьяна.

Гендерные рынки Украины: политическая экономия национального строительства / Татьяна Журженко; Европ. гуманит. ун-т. – Вильнюс: ЕГУ, 2008. – 255 c. : ил.


Используя категорию "гендера", автор рассматривает противоречия национального строительства и рыночных реформ в пограничье Центрально-Восточной Европы. На примере Украины она показывает, что эти процессы не только по-разному влияют на социальный и экономический статус женщин и мужчин, их доступ к власти и возможности реализации гражданских прав, но и неразрывно связаны с трансформацией гендерных ролей и гендерных идентичностей, а также способов их воспроизводства. Переосмысливая две мета-парадигмы постсоветского переходного общества - "нацию" и "рынок" - с позиций феминистского критицизма, автор предлагает свой взгляд на национализм, демографические проблемы, дискуссии о "европейской идентичности" и "оранжевую революцию". Издание адресовано философам, политологам, социологам, культурологам, а также всем, кого интересует гендерная проблематика.


Довідки про авторів:

 ЖУРЖЕНКО ТЕТЯНА ЮРІЇВНА

Теми:

  • Гендерні дослідження
  • Економіка
  • Соціальні трансформації


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського