До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  

Історики [117]
 • Історики (А - Я) [1307]
 • Історичні наукові товариства (А - Я) [9]
  Історичні події (А - Я) [96]

  Державні утворення на землях України (А - Я) [39]

  Державні та політичні діячі (А - Я) [533]

  Історіографія [78]

  Підручники з історії [48]

  Археологія [41]

  Давня історія (до VI ст.) [56]

  Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.) [50]

  Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.) [58]
  Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.) [25]

  Новітня історія (1900–1991) [24]
       Радянська Україна (1921-1991) [44]

  Сучасна історія (1991– ) [71]


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  ДРУГА ПОЛОВИНА 50-Х РОКІВ – ПЕРША ПОЛОВИНА 80-Х РОКІВ XX СТ.
  ...
  1.

  Врублёвский В.
  ВЛАДИМИР ЩЕРБИЦКИЙ: ПРАВДА И ВЫМЫСЛЫ : записки помощника: воспоминания; документы, слухи, легенды, факты (1993)

  1993

   Книги
  2.

   ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ : віртуальний музей

  [ ]

   Інтернет-ресурси
  3.

  Горинь М. М.
  ЗАПАЛИТИ СВІЧУ (2009)

  2009

   Книги
  4.

   ЗБІРКА ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІЯЛІВ ПРО ВБИВСТВО СТЕПАНА БАНДЕРИ (1989)

  1989

   Книги
  5.

   ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1945)
  1945.. № 1-18

  1945

   Книги
  6.

   ЗБІРНИК ПОСТАНОВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1946)
  1946.. № 1-24

  1946

   Книги
  7.

   ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР : в 10 т.
  Т. 10. Украинская ССР в условиях развитого социализма (1985)

  1985

   Книги
  8.


  ІНАКОДУМСТВО НА СУМЩИНІ
  Т. 1
  (2012)

  2012

   Книги
  9.

  Курносов Ю. О.
  ІНАКОМИСЛЕННЯ В УКРАЇНІ : 60-ті – перша половина 80-х рр. ХХ ст (1994)

  1994

   Книги
  10.

   ЛИХО З РОЗУМУ (ПОРТРЕТИ ДВАДЦЯТИ ЗЛОЧИНЦІВ) : зб. матеріалів (1967)

  1967

   Книги
  11.

  Яремчук В. П.
  МИНУЛЕ УКРАЇНИ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ УРСР ПІСЛЯСТАЛІНСЬКОЇ ДОБИ : [монографія] (2009)

  2009

   Книги
  12.


  МІЖНАРОДНИЙ БІОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК ДИСИДЕНТІВ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ Й КОЛИШНЬОГО СРСР
  Т. 1, ч. 2 : УКРАЇНА
  (2006)

  2006

   Книги
  13.

  Захаров Б. Є.
  НАРИС ІСТОРІЇ ДИСИДЕНТСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ (1956-1987) (2003)

  2003

   Книги
  14.

  Лук'яненко Л. Г.
  НЕ ДАМ ЗАГИНУТЬ УКРАЇНІ! (1994)

  1994

   Книги
  15.

  Касьянов Г.
  НЕЗГОДНІ : українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років (1995)

  1995

   Книги
  16.

   ОБРІЇ ОСОБИСТОСТІ : книга на пошану Івана Дзюби (2011)

  2011

   Книги
  17.

  Данилюк Ю. З.
  ОПОЗИЦІЯ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 50-Х - 80-ТІ РР. ХХ СТ.) : [монографія] (2000)

  2000

   Книги
  18.

   ПОЛІТИЧНІ ПРОТЕСТИ Й ІНАКОДУМСТВО В УКРАЇНІ (1960-1990) : [док. і матеріали] (2013)

  2013

   Книги
  19.

  Бондарчук П. М.
  РЕЛІГІЙНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У 40-80-Х РОКАХ ХХ СТ.: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВПЛИВИ, ОСОБЛИВОСТІ, ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН : [монографія] (2009)

  2009

   Книги
  20.

   РУХ ОПОРУ В УКРАЇНІ: 1960-1990 : енцикл. довід. (2010)

  2010

   Книги
  ...
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського