До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА
...
1.

Чорновол І. П.
199 ДЕПУТАТІВ ГАЛИЦЬКОГО СЕЙМУ (2010)

2010

 Книги
2.

Сливка Л. В.
ГАЛИЦЬКА ДРІБНА ШЛЯХТА В АВСТРО-УГОРЩИНІ (1772-1914 РР.) (2009)

2009

 Книги
3.

 ГЕРОЇ ТА ЗНАМЕНИТОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ : [кол. монографія] (1999)

1999

 Книги
4.

Корнієнко В. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА: КРИТЕРІЇ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ : монографія (2009)

2009

 Книги
5.

Рябчук М.
ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ: УКРАЇНСЬКА ОЛІГАРХІЯ МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ (2004)

2004

 Книги
6.

Войтович Л. В.
КНЯЖА ДОБА: ПОРТРЕТИ ЕЛІТИ : [монографія] (2006)

2006

 Книги
7.

Толочко А. П.
КНЯЗЬ В ДРЕВНЕЙ РУСИ: ВЛАСТЬ, СОБСТВЕННОСТЬ, ИДЕОЛОГИЯ : [монография] (1992)

1992

 Книги
8.

Чухліб Т. В.
КОЗАКИ ТА ЯНИЧАРИ. УКРАЇНА У ХРИСТИЯНСЬКО-МУСУЛЬМАНСЬКИХ ВІЙНАХ 1500-1700 РР. (2010)

2010

 Книги
9.

Кривошея В. В.
КОЗАЦЬКА ЕЛІТА ГЕТЬМАНЩИНИ : [монографія] (2008)

2008

 Книги
10.

Горобець В. М.
КОНФЛІКТ І ВЛАДА В РАННЬОМОДЕРНІЙ УКРАЇНІ. СОТНИК НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ПРОТИ ГЕТЬМАНА ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО, 1715-1722 (2016)

2016

 Книги
11.

Путро А. И.
ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА В СОСТАВЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА : некоторые вопр. соц.-экон. и обществ.-полит. развития (1988)

1988

 Книги
12.


ЛЕГІТИМОВАНА ПРАВОБЕРЕЖНА ШЛЯХТА (КІНЕЦЬ ХVІІІ - СЕРЕДИНА ХІХ СТ.)
Т. 2 : СПИСОК ЛЕГІТИМОВАНОЇ ШЛЯХТИ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
(2006)

2006

 Книги
13.

Крюков О. І.
ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКА ЕЛІТА УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ : монографія (2006)

2006

 Книги
14.

Пахарєв А. Д.
ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ : навч. посіб. (2011)

2011

 Книги
15.

Панашенко В. В.
ПОЛКОВЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ (СЕРЕДИНА XVII-XVIII СТ.) (1997)

1997

 Книги
16.

 ПРАВЛЯЧА ЕЛІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ : аналіт. доп. № 10 (1998)

1998

 Книги
17.

Бовуа Д.
РОСІЙСЬКА ВЛАДА І ПОЛЬСЬКА ШЛЯХТА В УКРАЇНІ 1793-1830 РР. ([2007])

2007

 Книги
18.

 СТИЛІ ЖИТТЯ: ПАНОРАМА ЗМІН : [кол. монографія] (2008)

2008

 Книги
19.

Липинський В.
УКРАЇНА НА ПЕРЕЛОМІ 1657-1659 : замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю (1954)

1954

 Книги
20.

 УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ І ВЛАДА : зведення секретного відділу ДПУ УСРР 1927-1929 рр. (2012)

2012

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського