До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА
1.

Сливка Л. В.
ГАЛИЦЬКА ДРІБНА ШЛЯХТА В АВСТРО-УГОРЩИНІ (1772-1914 РР.) (2009)

2009

 Книги
2.

 ГЕРОЇ ТА ЗНАМЕНИТОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ : [кол. монографія] (1999)

1999

 Книги
3.

Корнієнко В. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА: КРИТЕРІЇ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ : монографія (2009)

2009

 Книги
4.

Рябчук М.
ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ: УКРАЇНСЬКА ОЛІГАРХІЯ МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ (2004)

2004

 Книги
5.

Войтович Л. В.
КНЯЖА ДОБА: ПОРТРЕТИ ЕЛІТИ : [монографія] (2006)

2006

 Книги
6.

Толочко А. П.
КНЯЗЬ В ДРЕВНЕЙ РУСИ: ВЛАСТЬ, СОБСТВЕННОСТЬ, ИДЕОЛОГИЯ : [монография] (1992)

1992

 Книги
7.

Чухліб Т. В.
КОЗАКИ ТА ЯНИЧАРИ. УКРАЇНА У ХРИСТИЯНСЬКО-МУСУЛЬМАНСЬКИХ ВІЙНАХ 1500-1700 РР. (2010)

2010

 Книги
8.

Кривошея В. В.
КОЗАЦЬКА ЕЛІТА ГЕТЬМАНЩИНИ : [монографія] (2008)

2008

 Книги
9.

Горобець В. М.
КОНФЛІКТ І ВЛАДА В РАННЬОМОДЕРНІЙ УКРАЇНІ. СОТНИК НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ПРОТИ ГЕТЬМАНА ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО, 1715-1722 (2016)

2016

 Книги
10.

Путро А. И.
ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА В СОСТАВЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА : некоторые вопр. соц.-экон. и обществ.-полит. развития (1988)

1988

 Книги
11.


ЛЕГІТИМОВАНА ПРАВОБЕРЕЖНА ШЛЯХТА (КІНЕЦЬ ХVІІІ - СЕРЕДИНА ХІХ СТ.)
Т. 2 : СПИСОК ЛЕГІТИМОВАНОЇ ШЛЯХТИ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
(2006)

2006

 Книги
12.

Крюков О. І.
ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКА ЕЛІТА УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ : монографія (2006)

2006

 Книги
13.

Панашенко В. В.
ПОЛКОВЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ (СЕРЕДИНА XVII-XVIII СТ.) (1997)

1997

 Книги
14.

 ПРАВЛЯЧА ЕЛІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ : аналіт. доп. № 10 (1998)

1998

 Книги
15.

Бовуа Д.
РОСІЙСЬКА ВЛАДА І ПОЛЬСЬКА ШЛЯХТА В УКРАЇНІ 1793-1830 РР. ([2007])

2007

 Книги
16.

 СТИЛІ ЖИТТЯ: ПАНОРАМА ЗМІН : [кол. монографія] (2008)

2008

 Книги
17.

Липинський В.
УКРАЇНА НА ПЕРЕЛОМІ 1657-1659 : замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім століттю (1954)

1954

 Книги
18.

Яковенко Н. М.
УКРАЇНСЬКА ШЛЯХТА З КІНЦЯ XIV - ДО СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ. ВОЛИНЬ І ЦЕНТРАЛЬНА УКРАЇНА : [монографія] (2008)

2008

 Книги
19.

Корнієнко В. О.
ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ ВЛАДНОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ : монографія (2009)

2009

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського