До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ДРУК. КНИГОЗНАВСТВО
...
1.

Шамрай М. А.
АЛЬДИНИ В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ : каталог (2008)

2008

 Книги
2.

Маслов С. И.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О НЕКОТОРЫХ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИХ СТАРОПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ

1910

 Статті, фрагменти публікацій
3.

Маслов С. И.
БИБЛИОТЕКА СТЕФАНА ЯВОРСКОГО (1914)

1914

 Книги
4.

Ґізель І.
ВИБРАНІ ТВОРИ
Т. 3 : [ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МАТЕРІАЛИ]
(2011)

2011

 Книги
5.

Маслов С. І.
ВИЗНАЧЕННЯ ДУБЛЕТІВ В ДІЛЯНЦІ СТАРОДРУКІВ (1936)

1936

 Книги
6.

Ернст Ф. Л.
ГЕОРГІЙ НАРБУТ ТА НОВА УКРАЇНСЬКА КНИГА (1926)

1926

 Книги
7.

 ДРУГ ЧИТАЧА : всеохопний літературний портал

[ ]

 Інтернет-ресурси
8.

Маслов С. І.
ДРУКАРСТВО НА УКРАЇНІ В XVI-XVIII СТ (1924)

1924

 Книги
9.

Маслов С. І.
ДРУКАРСТВО НА УКРАЇНІ В XVI-XVIII СТ. (1924)

1924

 Статті, фрагменти публікацій
10.

Мітченко В. С.
ЕСТЕТИКА УКРАЇНСЬКОГО РУКОПИСНОГО ШРИФТУ (2007)

2007

 Книги
11.

Барвінок В.І.
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СТАРОДРУКІВ КИЇВСЬКИХ БІБЛІОТЕК (1924)

1924

 Книги
12.

Тимошик М. С.
ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ : підручник (2007)

2007

 Книги
13.

Марунчак М. Г.
ІСТОРІЯ ПРЕСИ, ЛІТЕРАТУРИ І ДРУКУ ПІОНЕРСЬКОЇ ДОБИ (1969)

1969

 Книги
14.

 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КНИЖКОВИХ ПАМ'ЯТКАХ XVI-XVII СТ. : з колекції Наук. б-ки ОНУ імені І. І. Мєчникова : зб. наук. пр. (2011)

2011

 Книги
15.

Огієнко І.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДРУКАРСТВА : іст.-бібліогр. огляд укр. друкарства XV-XVIII в.в. (1983)

1983

 Книги
16.

 КАТАЛОГ ЮВИЛЕЙНОЇ ВИСТАВКИ УКРАЇНСЬКОГО ДРУКАРСТВА (1925)

1925

 Книги
17.

КНИЖНИЙ ВІСНИК : трьохмісячний часопис (1919)

1919

 Періодика
18.

Демченко Е. П.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГРАФИКА КИЕВА ПЕРИОДА РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГГ. (1976)

1976

 Книги
19.

Федотова О. О.
ПОЛІТИЧНА ЦЕНЗУРА ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ В УСРР-УРСР (1917-1990 РР.) : [монографія] (2009)

2009

 Книги
20.

Іванушкин В.
ПРОБЛЕМА ЧИТАЧІВСТВА ТА ЇЇ ВИВЧЕННЯ : (форми організації та методи роботи Кабінету вивчення книжки та читача при У. Н.-Д. І. К.) (1926)

1926

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського