До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
НАРОДИ
...
1.

 АРІЇ
стародавні народи індоєвропейської мовної сім'ї, що говорили давньоіндійськими мовами

2.

 БЕРЕНДЕЇ
плем'я тюркського походження; наприкінці 11–13 ст. населяли лісостеповий кордон Київської Русі від Владимиро-Суздальського князівства до Галицько-Волинського князівства

3.

 БІЛОРУСИ - Білорусь
східнослов'янський народ, основне населення Білорусі

4.

 БОЙКИ
етнографічна група українців, що живуть на північних і південних схилах Карпат ("Бойківщина")

5.

 БОЛГАРИ - Болгарія
слов'янський народ, основне населення Болгарії

6.

 ВІРМЕНИ - Вірменія
індоєвропейський народ, основне населення Вірменії; говорять вірменською мовою

7.

 ГАГАУЗИ - Молдова
тюркський народ, етнічне ядро якого знаходиться на території сучасної Молдови; в Україні компактно проживають в Одеській області (Буджак)

8.

 ГОТИ
східногерманські племена, які протягом епохи Великого переселення народів (IV–VI ст.) відігравали значну роль в історії ранньосередньовічної Європи

9.

 ГРЕКИ - Греція
у стародавні часи – населення Балканського півострова і сусідніх островів (Мала Греція) або земель, які входили до сфери впливу держав, які розташовувались на цих землях (Велика Греція), нині греками прийнято вважати еллінів – народ, основне населення Греції і Кіпру

10.

 ГРУЗИНИ - Грузія
народ картвельської мовної родини, основне населення Грузії

11.

 ГУНИ
тюркомовні кочові племена епохи Великого переселення народів (IV–VI ст.), які мігрували з Азії до Європи

12.

 ГУЦУЛИ
субетнос українців, розселений у південно-східній частині Українських Карпат (Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська області)

13.

 ДРЕВЛЯНИ
східнослов'янський союз племен у 6–10 ст. в українському Поліссі

14.

 ЄВРЕЇ - Ізраїль
народ семітського походження, висхідний до населення стародавнього Ізраїльського та Юдейського царств

15.

 ІРЛАНДЦІ - Ірландія
кельтський народ, основне населення острова Ірландія (Ірландська Республіка та Північна Ірландія); у світі близько 80 млн осіб заявляють про своє ірландське походження;

16.

 КЕЛЬТИ
назва близьких за мовою та матеріальною культурою індоєвропейських племен, які в 2-й пол. 1-го тисячоліття до н. е. мешкали на просторах від сучасної Північної і Західної Іспанії до Малої Азії, Угорщини, Румунії та на Британських островах; початковою областю їхнього розселення була територія на північний захід від Альп; на теренах сучасної України досягли Закарпаття; припущення, що їхні поселення можуть бути виявлені в Середньому Подніпров'ї, поки що не є достатньо обґрунтованими

17.

 КИТАЙЦІ - Китай
східноазійський народ, основний етнос Китаю; самоназва – хань

18.

 КІМЕРІЙЦІ
численний і войовничий народ, який мешкав на півдні східної Європи; саме тут дослідники локалізують географічні назви Кімерія та Кімерійський Боспор

19.

 КРИМСЬКІ ТАТАРИ
тюркський етнос, котрий історично сформувався в Криму

20.

 КРИМЧАКИ
стародавнє єврейське населення Криму, яке сформувалася на території Кримського півострова в 14–16 ст.

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського