До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ НА ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ
...
1.

 АВСТРІЙСЬКА ІМПЕРІЯ (1804–1867) - Австрія - Угорщина - Хорватія - Сербія - Італія - Чехія - Словаччина - Польща
державне утворення зі столицею у Відні, що об'єднувало спадкові володіння Габсбургів

2.

 АВСТРО-УГОРЩИНА (1867–1918) - Австрія - Угорщина - Чехія - Чехословаччина
двоєдина (дуалістична) імперія очолена династією Габсбурґів та утворена внаслідок компромісної угоди, укладеної між двома складовими її частинами: Австрією та Угорщиною у 1867 р.

3.

 АНТИЧНІ ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я ( 7 ст. до н. е. –14 ст.) - Греція
міста-держави, засновані греками в період VII–V ст. до н. е. на узбережжі Чорного моря в межах сучасної території України

4.

 БОСПОРСЬКА ДЕРЖАВА ( 480 до н.е. – 527)
одна з античних держав Північного Причорномор’я, яка знаходилася на берегах Боспору Кіммерійського

5.

 ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ (1236–1795 ) - Литва - Польща - Білорусь - Росія
монархічна держава у Східній Європі періоду середньовіччя і нового часу; існувала в 1236–1795 рр. на теренах сучасної Литви, Білорусі, східної Польщі, західної Росії, більшої частини України, частини Естонії та Латвії, до 1569 р. контролювала землі північної й центральної України

6.

 ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО РУСЬКЕ (1658–1659)
державне утворення, що охоплювало землі Київського воєводства, Брацлавського воєводства та Чернігівського воєводства, проголошене Гадяцьким договором

7.

 ВІЗАНТІЯ ( 330–1453)
середньовічна держава, східна частина Римської імперії; наприкінці X–XI ст. справила величезний вплив на становлення культури Київської Русі

8.

 ГАЛИЦЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА (1920)
територіальне утворення, проголошене 15 липня 1920 р. Галицьким революційним комітетом (Галревком) на частині західноукраїнських земель

9.

 ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА (1199–1349)
східноєвропейська середньовічна руська держава

10.

 ГЕНУЕЗЬКІ КОЛОНІЇ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР'Ї (1266–1475) - Італія
укріплені торгові центри генуезьких купців у XIII-XV ст..

11.

 ГЕТЬМАНЩИНА (1648–1764)
українська козацька держава на території Наддніпрянщини, Сіверщини, Полісся та Східного Поділля (Брацлавщина)

12.

 ДОНЕЦЬКО-КРИВОРІЗЬКА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА (1918)
радянська республіка проголошена 11 лютого 1918 р. котра формально існувала трохи більше місяця

13.

 ЗАДУНАЙСЬКА СІЧ (1775–1828)
військово-державна організація колишніх запорозьких козаків, яка виникла після зруйнування царськими військами Запорозької Січі й ліквідації Запорізького козацького війська у червні 1775 р. в нижній течії Дунаю

14.

 ЗАПОРОЗЬКА СІЧ (16–17 ст.)
укріплений осередок нереєстрового Війська Запорозького Низового розташований за порогами р. Дніпро

15.

 ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (1918–1919)
українська держава зі столицею у м. Львів, створена на західноукраїнських землях після розпаду Австро-Угорської імперії

16.

 ЗОЛОТА ОРДА (1240–1502)
держава степового імперського типу (рах nomadica), що існувала в степовій зоні Східної Європи (включно з українськими землями), Центральній Азії та Західному Сибіру, утворилася в результаті татарських завоювань 20–40-х рр. XIII сторіччя

17.

 КАРПАТСЬКА УКРАЇНА (1918) - Чехословаччина - Угорщина
українські землі Закарпаття у складі Австро-Угорщини (Угорська Русь), що історично входили до Укгорського королівства (Транслейтанія); у 1918 р. Підкарпатська Русь отимала автономію у складі незалежної Угорщини, у 1920 р. за Трианонським мирним договором Підкарпатська Русь вдійшла до Чехословаччини; у 1938–1939 рр. була автономною республікою у складі Чехословаччини, у 1939 р. існувала як українська незалежна держава на Закарпатті із столицею у м. Хуст; у 1939 р. Карпатська Україна окупована Угорщиною; з 1946 р. ці землі є територією сучасної Закарпатської області

18.

 КИЇВСЬКА РУСЬ (9 ст.–13 ст.)
середньовічна держава на території Східної Європи з центром у м. Київ

19.

 КІМЕРІЯ ( 9 ст. до н.е.–7 ст. до н.е.)
одна із історичних земель Північного Причорномор'я, ядром була степова частина України від пониззя Дунаю до Приазов’я, включаючи Крим

20.

 КРИМСЬКЕ ХАНСТВО (1430–1783)
держава на зразок степових імперій (рах nomadica), що існувала на півдні України, в Прикубан’ї та на Північному Кавказі

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського