До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
1.

Ісаєвич Я. Д.
БРАТСТВА ТА ЇХ РОЛЬ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ XVI-XVIII СТ. (1966)

1966

 Книги
2.

Тимофєєв В. Я.
ВИХОВАННЯ КОЗАКА-ЛИЦАРЯ (2007)

2007

 Книги
3.

Чернухін Є. К.
ГРЕЦЬКЕ НІЖИНСЬКЕ БРАТСТВО: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА (1998)

1998

 Книги
4.

Тимофєєв В. Я.
ЗАДНІСТРОВА СІЧ
Ч. 1
(2008)

2008

 Книги
5.

Тимофєєв В. Я.
ЗАДНІСТРОВА СІЧ. ПОЧАТОК ІІІ ТИСЯЧОЛІТТЯ. СУБ'ЄКТИВНІ НОТАТКИ КОЗАКА
Ч. 2
(2009)

2009

 Книги
6.

Тимофєєв В. Я.
ЗАДНІСТРОВА СІЧ. ПОЧАТОК ІІІ ТИСЯЧОЛІТТЯ. СУБ'ЄКТИВНІ НОТАТКИ КОЗАКА
Ч. 3
(2010)

2010

 Книги
7.

 ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СПАДЩИНА УКРАЇНИ

[ ]

 Інтернет-ресурси
8.

Доценко О. Г.
КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО: ЙОГО РОЛЬ У ДУХОВНОМУ ВІДРОДЖЕННІ УКРАЇНИ : навч.-метод. посіб. для студентів гуманіт. ф-тів вищ. навч. закл. (2008)

2008

 Книги
9.

Овсянникова А.
НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР У МОСКВІ ТА ДУХОВНА ЕЛІТА УКРАЇНИ (2011)

2011

 Книги
10.

Головацкий Я. Ф.
НАЧАЛО И ДЕЙСТВОВАНИЕ ЛЬВОВСКОГО СТАВРОПИГИЙСКОГО БРАТСТВА ПО ИСТОРИЧЕСКО-ЛИТЕРАТУРНОМУ ОТНОШЕНИЮ (1860)

1860

 Книги
11.

Флеров И.
О ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКОВНЫХ БРАТСТВАХ, ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ УНИИ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, В ХVІ, ХVІІ И ХVІІІ СТОЛЕТИЯХ (1996])

1996]

 Книги
12.

Калинович І.
ОПИС ВИДАНЬ ТОВАРИСТВА ПРОСВІТА У ЛЬВОВІ 1868-1924 (1926)

1926

 Книги
13.

Козицький Д.
ПЛАСТОВИЙ ВПОРЯД (1934)

1934

 Книги
14.

Перський С.
ПОПУЛЯРНА ІСТОРІЯ ТОВАРИСТВА ПРОСВІТА У ЛЬВОВІ : з ілюстраціями (1932)

1932

 Книги
15.

Лозинський М. М.
СОРОК ЛІТ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОСВІТИ : (в 40-літній ювілей Товариства) (1908)

1908

 Книги
16.

 СПPАВОЗДАНЄ З ПЕPВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОPІВ ТОВАPИСТВА ИМЕНИ ШЕВЧЕНКА (1874)

1874

 Книги
17.

 СПPАВОЗДАННЄ З ПЕPШИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОPІВ ТОВАPИСТВА ПPОСВІТА (1868)

1868

 Книги
18.

 СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ПРОСВІТИ СТРИЙЩИНИ (1998)

1998

 Книги
19.

 ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА У ЛЬВОВІ: ПОКАЖЧИК ВИДАНЬ. 1868-1939 : [каталог] (1996)

1996

 Книги
20.

Драган А.
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ У МИНУЛОМУ І СУЧАСНОМУ (1894-1964) ([1964])

1964

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського