До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
РЕВОЛЮЦІЇ
1.

 ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ (1917) - Російська імперія
усталена назва буржуазно-демократичної революції в Російській імперії, яка ліквідувала в країні монархію; стала результатом тривалих зусиль суспільства замінити авторитарну форму управління в державі на демократичну й розв'язати тогочасні проблеми війни і миру, користування землею, відносин у виробничій сфері, задоволення національних потреб; після падіння царської влади українські політичні організації створили власний спільний орган керівництва українським національним рухом – Українську Центральну Раду

2.

 ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ (2004)
кампанія протестів та актів громадянської непокори в Україні у листопаді-грудні 2004 р., які були наслідком реакції на масові фальсифікації, що вплинули на результат президентських виборів

3.

 РЕВОЛЮЦІЯ 1905–1907 В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (1905–1907) - Російська імперія
перша загальнонародна демократична революція в Російській імперії; найбільш активними її учасниками на території українських земель стали проросійськи налаштовані політичні сили; стала наслідком загальнодержавної кризи, яка загострилась на початку 20 ст. у Російській імперії; головні причини революції полягали у: архаїчності державного управління у формі самодержавства, поглиблення "кризи еліт", відсутності політичних свобод для підданих імперії, наявності залишків кріпосництва на селі, економічній кризі 1900–03, зростанні національної самосвідомості окраїн і національних рухів; важливим зовнішньополітичним чинником стала поразка в російсько-японській війні

4.

 РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ (2013–2014)
політичні та суспільні події в Україні з 2013–2014 рр., викликані відходом політичного керівництва країни від курсу на Європейську інтеграцію, протести проти надмірної концентрації влади в руках В. Януковича

5.

 УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ (1648–1676)
назва історичного періоду 1648–1676 рр. та повстання під проводом Богдана Хмельницького, під час яких Річ Посполита втратила контроль над центральною частиною українських етнічних земель, на базі яких постала козацька держава на чолі з гетьманом

6.

 УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917–1921)
революційні події на землях України, в межах колишньої Російської імперії та Австро-Угорської імперії, які являли собою боротьбу українського народу за своє національне і соціальне визволення

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського