До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
РЕЛІГІЙНІ ДІЯЧІ
...
1.

Chmarny A.
DOMUS SAPIENTIAE, ILLUSTRISSIMO AC REVERENDISSIMO PATRI P. IOASAPHO KROKOWSKI ARCHIPRAESULI METROPOLITAE KIIOVIENSI (1708)

1708

 Книги
2.

 [КОНВОЛЮТ 1-4]
Ч. 1. Петр Могила, митрополит Киевский (1846)
Ч. 2. О книге, называемой "Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной" (1844)
Ч. 3. Петр Могила, митрополит Киевский (1877)
Ч. 4. Память митрополита Петра Могилы в Киевской академии 31 декабря 1754 года (1910)

1846

 Книги
3.

 [КОНВОЛЮТ 1-9]
1.. Перші київські князі Олег, Игорь, Святослав і святий Володимир і его потомки (1876)
2.. Татари і Литва на Україні (1876)
3.. Унія і Петро Могила (1875)
4.. Де-що пpо світ Божий (1871)
5.. Розмова про небо та землю (1874)
6.. Дітські пісні, казки й загадки (1876)
7.. Про кари, до яких присуджують мирові судді (1876)
8.. Як роспізнати грунт і які бувають грунти (1876)
9.. Що робиться у воздусі і що з того треба знати землеробу (1875)

1876

 Книги
4.

 АЛЬМАНАХ РУСКО-УКРАЇНЬСКИХ БОГОСЛОВІВ (1902)

1902

 Книги
5.

 В ПАМЯТЬ ТОPЖЕСТВЕННОГО ДНЯ 13 НОЕМВPІЯ 1860 ГОДА : [Пpо вшанування митpополита Гpигоpія Яхимовича] (1860)

1860

 Книги
6.

Островерха М.
ВЕЛИКИЙ ВАСИЛІЯНИН СЛУГА БОЖИЙ МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ ЧСВВ : нарис (1960)

1960

 Книги
7.

Кашуба М. В.
ГЕОРГИЙ КОНИССКИЙ (1979)

1979

 Книги
8.

Почаський Софроній 
ЕВХАРІСТИРІОН, АЛБО ВДЯЧНОСТЬ... ПЕТРУ МОГИЛІ. ([1632])

1632

 Книги
9.

Сушко О.
ЗА ЩО ГАЛИЦЬКИЙ МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ГР. ШЕПТИЦЬКИЙ МУЧИТЬ СЯ В МОСКОВСЬКІЙ НЕВОЛІ? (1914)

1914

 Книги
10.

Успенский М. И.
ЗАМЕТКИ О ДРЕВНЕРУССКОМ ИКОНОПИСАНИИ. ИЗВЕСТНЫЕ ИКОНОПИСЦЫ И ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (1901)

1901

 Книги
11.

Качала С. Т.
ЗГАДКА ЗА БЛ[АЖЕННОЇ] П[АМ'ЯТІ] ГPИГОPІЯ ЯХИМОВИЧА, МИТPОПОЛИТА ГАЛИЦКОИ РУСИ : Выголосив пpи поминальнім богослуженью в Теpнополи p[оку] 1865 Стефан Качала, паpох Шельпак (1868)

1868

 Книги
12.


ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ ТА РЕЛІГІЙНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ
Кн. 2 : СЕРЕДИНА XV - КІНЕЦЬ XVI СТОЛІТТЯ
(1994)

1994

 Книги
13.

Белгородский А. В.
КИЕВСКИЙ МИТРОПОЛИТ ИЕРОФЕЙ МАЛИЦКИЙ (1796-1799 ГГ.) (1901)

1901

 Книги
14.

Голубев С. Т.
КИЕВСКИЙ МИТРОПОЛИТ ПЕТР МОГИЛА И ЕГО СПОДВИЖНИКИ
Т. 1
(1883)

1883

 Книги
15.

Голубев С. Т.
КИЕВСКИЙ МИТРОПОЛИТ ПЕТР МОГИЛА И ЕГО СПОДВИЖНИКИ
Т. 2
(1898)

1898

 Книги
16.

 ЛИСТИ ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ, КУЛЬТУРИ І ЦЕРКВИ ДО ІВАНА ОГІЄНКА (МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА). 1910-1969 (2011)

2011

 Книги
17.

Лаба В.
МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ. ЙОГО ЖИТТЯ І ЗАСЛУГИ (1990)

1990

 Книги
18.

Ульяновський В. І.
МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ СПИРИДОН : образ крізь епоху, епоха крізь образ (2004)

2004

 Книги
19.

 МИХАИЛ КУЗЕМСКІЙ: ОЧЕPК ЕГО ЖИЗНИ И ПPАЩАЛЬНОЕ ЕГО СЛОВО, ЯКО ПАМЯТНИК ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ БЛАГА ГАЛИЦКОЙ РУСИ: : Издан в наpочитый день его консекpаціи в Холмского епископа, 11 (23) Августа 1868 г (1868)

1868

 Книги
20.

Смирнов А.
МСТИСЛАВ (СКРИПНИК): ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ І ЦЕРКОВНИЙ ДІЯЧ, 1930-1944 : монографія (2009)

2009

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського