До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
РЕЛІГІЙНІ ДІЯЧІ
...
1.

Chmarny A.
DOMUS SAPIENTIAE, ILLUSTRISSIMO AC REVERENDISSIMO PATRI P. IOASAPHO KROKOWSKI ARCHIPRAESULI METROPOLITAE KIIOVIENSI (1708)

1708

 Книги
2.

 [КОНВОЛЮТ 1-4]
Ч. 1. Петр Могила, митрополит Киевский (1846)
Ч. 2. О книге, называемой "Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной" (1844)
Ч. 3. Петр Могила, митрополит Киевский (1877)
Ч. 4. Память митрополита Петра Могилы в Киевской академии 31 декабря 1754 года (1910)

1846

 Книги
3.

 [КОНВОЛЮТ 1-9]
1.. Перші київські князі Олег, Игорь, Святослав і святий Володимир і его потомки (1876)
2.. Татари і Литва на Україні (1876)
3.. Унія і Петро Могила (1875)
4.. Де-що пpо світ Божий (1871)
5.. Розмова про небо та землю (1874)
6.. Дітські пісні, казки й загадки (1876)
7.. Про кари, до яких присуджують мирові судді (1876)
8.. Як роспізнати грунт і які бувають грунти (1876)
9.. Що робиться у воздусі і що з того треба знати землеробу (1875)

1876

 Книги
4.

Духнович А. В.
АВТОБІОГРАФІЯ (1928)

1928

 Книги
5.

 АЛЬМАНАХ РУСКО-УКРАЇНЬСКИХ БОГОСЛОВІВ (1902)

1902

 Книги
6.

 В ПАМЯТЬ ТОPЖЕСТВЕННОГО ДНЯ 13 НОЕМВPІЯ 1860 ГОДА : [Пpо вшанування митpополита Гpигоpія Яхимовича] (1860)

1860

 Книги
7.

Островерха М.
ВЕЛИКИЙ ВАСИЛІЯНИН СЛУГА БОЖИЙ МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ ЧСВВ : нарис (1960)

1960

 Книги
8.

Назарко І.
ВЕЛИКІ ЛЮДИ: БІОГРАФ. СИЛЬВЕТКИ ІСТОРІЇ СУЧАСНОСТІ (1964)

1964

 Книги
9.

Кашуба М. В.
ГЕОРГИЙ КОНИССКИЙ (1979)

1979

 Книги
10.

Почаський Софроній 
ЕВХАРІСТИРІОН, АЛБО ВДЯЧНОСТЬ... ПЕТРУ МОГИЛІ. ([1632])

1632

 Книги
11.

Сушко О.
ЗА ЩО ГАЛИЦЬКИЙ МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ГР. ШЕПТИЦЬКИЙ МУЧИТЬ СЯ В МОСКОВСЬКІЙ НЕВОЛІ? (1914)

1914

 Книги
12.

Успенский М. И.
ЗАМЕТКИ О ДРЕВНЕРУССКОМ ИКОНОПИСАНИИ. ИЗВЕСТНЫЕ ИКОНОПИСЦЫ И ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (1901)

1901

 Книги
13.

Качала С. Т.
ЗГАДКА ЗА БЛ[АЖЕННОЇ] П[АМ'ЯТІ] ГPИГОPІЯ ЯХИМОВИЧА, МИТPОПОЛИТА ГАЛИЦКОИ РУСИ : Выголосив пpи поминальнім богослуженью в Теpнополи p[оку] 1865 Стефан Качала, паpох Шельпак (1868)

1868

 Книги
14.


ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ ТА РЕЛІГІЙНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ
Кн. 2 : СЕРЕДИНА XV - КІНЕЦЬ XVI СТОЛІТТЯ
(1994)

1994

 Книги
15.

Белгородский А. В.
КИЕВСКИЙ МИТРОПОЛИТ ИЕРОФЕЙ МАЛИЦКИЙ (1796-1799 ГГ.) (1901)

1901

 Книги
16.

Голубев С. Т.
КИЕВСКИЙ МИТРОПОЛИТ ПЕТР МОГИЛА И ЕГО СПОДВИЖНИКИ : Опыт церковно-исторического исследования (1883)
Т. 1.

1883

 Книги
17.

Голубев С. Т.
КИЕВСКИЙ МИТРОПОЛИТ ПЕТР МОГИЛА И ЕГО СПОДВИЖНИКИ : Опыт церковно-исторического исследования (1898)
Т. 2.

1898

 Книги
18.

Голубев С. Т.
КИЕВСКИЙ МИТРОПОЛИТ ПЕТР МОГИЛА И ЕГО СПОДВИЖНИКИ
Т. 1
(1883)

1883

 Книги
19.

Голубев С. Т.
КИЕВСКИЙ МИТРОПОЛИТ ПЕТР МОГИЛА И ЕГО СПОДВИЖНИКИ
Т. 2
(1898)

1898

 Книги
20.

Назарко І. І.
КИЇВСЬКІ І ГАЛИЦЬКІ МИТРОПОЛИТИ : біогр. нариси (1590-1960) (1962)

1962

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського