До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК
...
1.

 ААДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ : короткий довідник (1958)

1958

 Книги
2.

Тонкаль В. Ю.
АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР. 1985 (1986)

1986

 Книги
3.

 АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ (1990)

1990

 Книги
4.

Палладін О. В.
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ, 1919–1944 (1944)

1944

 Книги
5.

Тонкаль В. Ю.
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР (1980)

1980

 Книги
6.

Терлецький В. М.
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР, 1919–1969: КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ НАРИС (1969)

1969

 Книги
7.

Немошкаленко В. В.
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР, 1969 : [До 50-річчя заснування АН УРСР] (1969)

1969

 Книги
8.

 АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР: ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД: ДІЙСНІ ЧЛЕНИ (АКАДЕМІКИ АН УРСР). ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ. 1919–1979 (1979)

1979

 Книги
9.

 АКСІОМИ ДЛЯ НАЩАДКІВ : українські імена у світовій науці : зб. нарисів (1992)

1992

 Книги
10.

Бойко Ю. О.
АРХІВНА СПАДЩИНА АКАДЕМІКА ГЕОРГІЯ СТЕПАНОВИЧА ПИСАРЕНКА (2017)

2017

 Книги
11.

 Б. Є. ПАТОН: 50 РОКІВ НА ЧОЛІ АКАДЕМІЇ (2012)

2012

 Книги
12.

 ВИДАННЯ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР (1919-1967). СУСПІЛЬНІ НАУКИ : бібліогр. покажч. (1969)

1969

 Книги
13.

Ладивір І. І.
ВКЛАД УЧЕНИХ АН УРСР У ПЕРЕМОГУ НАД ФАШИСТСЬКОЮ НІМЕЧЧИНОЮ (1970)

1970

 Книги
14.

 ВСЕУКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК НА СЛУЖБІ СОЦІЯЛІСТИЧНОГО БУДІВНИЦТВА : праці ювілейної сесії ВУАН, присвяченої п'ятнадцятиліттю Жовтневої революції (1933)

1933

 Книги
15.

 ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР, 1944-1958 : бібліографічний покажчик (1959)

1959

 Книги
16.

Василенко Н.
ДО РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ОД МІНІСТРА НАРОДНОЇ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВА : пояснююча записка до законопроекту про заснування Української Академії Наук у Киіві (1918)

1918

 Книги
17.

 ДО РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ОД МІНІСТРА НАРОДНОЇ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВА: ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА ДО ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРО ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЇВІ (1918)

1918

 Книги
18.

 ЗБІРНИК ПРАЦЬ КОМІСІЇ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРО ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЇВІ (1919)

1919

 Книги
19.

 ЗВІДОМЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЇВІ ЗА 1923 РІК : (З нагоди п’ятиріччя існування Академії 1918–1924) (1924)

1924

 Книги
20.

 ЗВІДОМЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЇВІ ЗА 1927 РІК (1928)

1928

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського