До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ПРИРОДОЗНАВСТВО
...
1.

Mikhailov N.
NOUVELLE GÉOGRAPHIE DE L`URSS (1936)

1936

 Книги
2.

 [КОНВОЛЮТ 1-4]
1.. Мале та розумне (1905)
2.. Про химію (1908)
3.. Як іде життє в світі (1908)
4... 1.: Ведмеді Про звірів (по Брему) (1876)

1905

 Книги
3.

 [КОНВОЛЮТ] (1874–1884)
Ч. 1. Де-що пpо світ Божий (1874)
Ч. 2. Бесіда Б. Кирчова, виголошена на вечерку в честь М. Шашкевича в рус[кій] духовній семинарії 31 маю 1884 (1884)

1874–1884

 Книги
4.

Сегеда С. П.
АНТРОПОЛОГІЯ : навч. посіб. для студентів гуманітар. спец. вищ. навч. закл. (2001)

2001

 Книги
5.

Сластёнов А. И.
АСТРОНОМИЯ В ХАРЬКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ЗА 150 ЛЕТ (1805-1955) : исторический очерк (1955)

1955

 Книги
6.

Палладін О. В.
БІОХЕМІЯ (1938)

1938

 Книги
7.

Заболотний Д. К.
ВИБРАНІ ТВОРИ (1969)

1969

 Книги
8.

Раковський І.
ВСЕЛЕННА. НАЧЕРК АСТРОНОМІЇ
Ч. 1 : ПРО ЗЕМЛЮ, МІСЯЦЬ І СОНЦЕ
(1922)

1922

 Книги
9.

Заставний Ф. Д.
ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ : у 2 кн. : навч. посіб. для студентів геогр. ф-тів та екон. спец. вищ. навч. закл. (1994)

1994

 Книги
10.

 ДЕ-ЩО ПPО СВІТ БОЖИЙ (1863)

1863

 Книги
11.


ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
Т. 196 : ПРАЦІ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ХЕМІЧНО-БІОЛОГІЧНО-МЕДИЧНОЇ СЕКЦІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА І ВІДДІЛУ ПРИРОДНИЧИХ І МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ ВІЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
(1978)

1978

 Періодика
12.

Клеванов А.
ИСТОРИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РУСИ ОТ ЕЕ НАЧАЛА ДО ПОЛОВИНЫ XIV ВЕКА (1849)

1849

 Книги
13.

Ефетов К. А.
КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ РУССКИХ И УКРАИНСКИХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ (2007)

2007

 Книги
14.

Тутковський П. А.
КРАЄВИДИ УКРАЇНИ В ЗВЯЗКУ З ЇЇ ПРИРОДОЮ І ЛЮДНІСТЮ (1924)

1924

 Книги
15.

 МАЛОРОССИЯ. ОПИСАНИЕ КРАЯ, В ИСТОРИЧЕСКОМ, ГЕОГРАФИЧЕСКОМ И ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ : с шестью рис. : для народ. училищ (1876)

1876

 Книги
16.

Пулюй І.
НЕПРОПАЩА СИЛА (1901)

1901

 Книги
17.

Климишин І. А.
ОСНОВИ ПАСХАЛІЇ З ТАБЛИЧНО-ГРАФІЧНИМ ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯМ (2005)

2005

 Книги
18.

Семенов Д. Д.
ОТЕЧЕСТВОВЕДЕНИЕ. РОССИЯ ПО РАССКАЗАМ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ И УЧЕНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
Т. 2 : ЮЖНЫЙ КРАЙ
(1871)

1871

 Книги
19.

Верхратський І. Г.
ПОЧАТКИ ДО УЛОЖЕННЯ НОМЕНКЛАТУPИ И ТЕPМИНОЛОГИИ ПPИPОДОПИСНОЇ, НАPОДНОЇ : (В додатку: декотpі повіpки, забобони и пp.) (1869)
[Вип.] 2.

1869

 Книги
20.

Верхратський І. Г.
ПОЧАТКИ ДО УЛОЖЕННЯ НОМЕНКЛЯТУPИ И ТЕPМИНОЛОГИІ ПPИPОДОПИСНОІ, НАPОДНЁІ И ЗАМІТКА О ВОЛОСЬКІМ ПАВУКУ (1869)
[Вип.] І. (1864)
[Вип.] ІІ. (1869)
[Вип.] ІІІ. (1869)

1869

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського