До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ
1.

Драгоманов М. П.
HАPОДНІ ШКОЛИ НА УКPАЇНІ СЕPЕД ЖИТТЯ І ПИСЬМЕНСТВА В РОССІЇ М. ДPАГОМАНОВА (1877)

1877

 Книги
2.

 АЛЬБОМ 50-ЛІТТЯ ПЛАСТУ (1964)

1964

 Книги
3.

 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ : глосарій з дисциплін магіст. програми за спец. "Держ. упр. у сфері освіти" (2013)

2013

 Книги
4.

 ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЛЯ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ (2012)

2012

 Книги
5.

Сірополко С.
ІСТОРІЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ : [монографія] (2001)

2001

 Книги
6.

Левківський М. В.
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ : навч. посіб. (2011)

2011

 Книги
7.

Багалій Д. І.
ІСТОРІЯ СЛОБОДСЬКОЇ УКРАЇНИ : з 71 малюнками і 2 картами (1918)

1918

 Книги
8.

Грушевський М. С.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ
Т. 6 : ЖИТЄ ЕКОНОМІЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ XIV-XVII ВІКІВ
(1995)

1995

 Книги
9.

Полонська-Василенко Н. Д.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Т. 2 : ВІД СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ ДО 1923 РОКУ
(1995)

1995

 Книги
10.

 ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ В ЇЇ ЗВ'ЯЗКУ З ОСВІТОЮ : підруч. для студентів вищ. навч. закл. (2006)

2006

 Книги
11.

Михайличенко О. В.
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ТА ГРОМАДСЬКО-ОСВІТНІЙ РУХ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ. : (дослідження) (2010)

2010

 Книги
12.

 МАТЕРІАЛИ ДО КУЛЬТУРНОЇ ІСТОРІЇ ГАЛИЦЬКОЇ РУСИ XVIII І XIX ВІКУ (1902)

1902

 Книги
13.

Плющ В.
НАРИСИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ
Кн. 1 : ВІД ПОЧАТКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ДО 19 СТОЛІТТЯ
(1970)

1970

 Книги
14.

Єфіменко Г. Г.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА КЕРІВНИЦТВА ВКП (Б) В УКРАЇНІ 1932-1938 РР. : (освіта та наука) (2000)

2000

 Книги
15.

Головацький Я. Ф.
О ПЕPВОМ ЛИТЕPАТУPНО-УМСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ PУСИНОВ В ГАЛИЦИИ СО ВPЕМЕН АВСТPИЙСКОГО ВЛАДЕНИЯ В ТОЙ ЗЕМЛЕ (1865)

18651865

 Книги
16.

Коляска І. В.
ОСВІТА В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ : пер. з англ. мови з допов. і дод. (1970])

1970]

 Книги
17.

Грушевський М. С.
ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ І УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ (1991)

1991

 Книги
18.

Крилов І.
СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1917-1930) (1956)

1956

 Книги
19.

Ступарик Б. М.
ШКІЛЬНИЦТВО ГАЛИЧИНИ (1772-1939) (1994)

1994

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського