До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ
...
1.

Драгоманов М. П.
HАPОДНІ ШКОЛИ НА УКPАЇНІ СЕPЕД ЖИТТЯ І ПИСЬМЕНСТВА В РОССІЇ М. ДPАГОМАНОВА (1877)

1877

 Книги
2.

 [КОНВОЛЮТ 1-10]
1.. Ювілейна збірка статий про Тараса Григоровича Шевченка в соті роковини Його народження (1914)
2.. Літературно-наукові дезідерати для ювілейного обходу сотих роковин уродження Тараса Шевченка (1910)
3.. Ідеї Шевченкової творчости (1914)
4.. Читанє Шевченкових поезій (1914)
5.. Українська партія самостійників-соціалістів (У. Н. П.) (1920)
6.. Шлях до катастрофи (1920)
7.. Народня освіта й виховання народу (1920)
8.. Історія української влади 1917-1919 (1920)
9.. Українсько-Німецький підручник до науки німецької мови з доданєм словарця (1916)
10.. В часи війни (1917)

1914

 Книги
3.

 АЛЬБОМ 50-ЛІТТЯ ПЛАСТУ (1964)

1964

 Книги
4.

 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ : глосарій з дисциплін магіст. програми за спец. "Держ. упр. у сфері освіти" (2013)

2013

 Книги
5.

 ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЛЯ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ (2012)

2012

 Книги
6.

Сірополко С.
ІСТОРІЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ : [монографія] (2001)

2001

 Книги
7.

Левківський М. В.
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ : навч. посіб. (2011)

2011

 Книги
8.

Багалій Д. І.
ІСТОРІЯ СЛОБОДСЬКОЇ УКРАЇНИ : з 71 малюнками і 2 картами (1918)

1918

 Книги
9.

Грушевський М. С.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ
Т. 6 : ЖИТЄ ЕКОНОМІЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ XIV-XVII ВІКІВ
(1995)

1995

 Книги
10.

Полонська-Василенко Н. Д.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Т. 2 : ВІД СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ ДО 1923 РОКУ
(1995)

1995

 Книги
11.

 ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ В ЇЇ ЗВ'ЯЗКУ З ОСВІТОЮ : підруч. для студентів вищ. навч. закл. (2006)

2006

 Книги
12.

Михайличенко О. В.
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ТА ГРОМАДСЬКО-ОСВІТНІЙ РУХ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ. : (дослідження) (2010)

2010

 Книги
13.

 МАТЕРІАЛИ ДО КУЛЬТУРНОЇ ІСТОРІЇ ГАЛИЦЬКОЇ РУСИ XVIII І XIX ВІКУ (1902)

1902

 Книги
14.

Плющ В.
НАРИСИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ
Кн. 1 : ВІД ПОЧАТКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ДО 19 СТОЛІТТЯ
(1970)

1970

 Книги
15.

Єфіменко Г. Г.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА КЕРІВНИЦТВА ВКП (Б) В УКРАЇНІ 1932-1938 РР. : (освіта та наука) (2000)

2000

 Книги
16.

Головацький Я. Ф.
О ПЕPВОМ ЛИТЕPАТУPНО-УМСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ PУСИНОВ В ГАЛИЦИИ СО ВPЕМЕН АВСТPИЙСКОГО ВЛАДЕНИЯ В ТОЙ ЗЕМЛЕ (1865)

18651865

 Книги
17.

Коляска І. В.
ОСВІТА В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ : пер. з англ. мови з допов. і дод. (1970])

1970]

 Книги
18.

Візітів Ю. М.
ПЛАСТОВИЙ РУХ НА ВОЛИНІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД : [монографія] (2008)

2008

 Книги
19.

Грушевський М. С.
ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ І УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ (1991)

1991

 Книги
20.

Крилов І.
СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1917-1930) (1956)

1956

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського