До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Державне управління у сфері освіти (2013)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009059


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ
Автор(и):
Протасова Наталія Георгіївна
Луговий Володимир Іларіонович
Молчанова Юлія Олександрівна
Протасова Наталія Георгіївна (заг. ред.)
Дата(и):2013


 Переглянути документ   


Опис документа:

Державне управління у сфері освіти : глосарій з дисциплін магіст. програми за спец. "Держ. упр. у сфері освіти" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. упр. освітою; [авт. кол.: Н. Г. Протасова (заг. ред., вступ), В. І. Луговий, Ю. О. Молчанова та ін.]. – Київ: [НАДУ], 2013. – 47 c.


Наукова розробка виконана в рамках комплексного наукового проекту "Державне управління і місцеве самоврядування". В її основу покладено результати науково-дослідної роботи "Компетентнісний підхід до підготовки керівних кадрів освіти: навчально-методичне забезпечення нормативної частини магістерської програми підготовки фахівців за спеціальністю "Державне управління у сфері освіти". Розрахована на слухачів спеціальностей освітньої галузі "Державне управління", "Державне управління у сфері освіти", викладачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, науковців.


Довідки про авторів:

 ЛУГОВИЙ ВОЛОДИМИР ІЛАРІОНОВИЧ

Довідки про колективи:

 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Теми:

  • Освіта та виховання


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського