До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
1.

 MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES ON THE RECOGNITION OF THE UKRAINIAN PEOPLE'S REPUBLIC (1920)

1920

 Книги
2.

Чухліб Т. В.
ГЕТЬМАНИ І МОНАРХИ. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 1648-1714 РР. : [монографія] (2003)

2003

 Книги
3.

Яковлів А.
ДОГОВІР ГЕТЬМАНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО З МОСКОВСЬКИМ ЦАРЕМ ОЛЕКСІЄМ МИХАЙЛОВИЧЕМ 1654 Р. : іст.-правн. студія з нагоди 300-ліття договору (1654-1954) (1954)

1954

 Книги
4.

Зінченко А. Л.
ІСТОРІЯ ДИПЛОМАТІЇ : від давнини до нового часу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2002)

2002

 Книги
5.

Марущак М. Й.
ІСТОРІЯ ДИПЛОМАТІЇ XX СТОЛІТТЯ : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. (2003)

2003

 Книги
6.

 МИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ГЕРМАНИЕЙ, АВСТРО-ВЕНГРИЕЙ, БОЛГАРИЕЙ И ТУРЦИЕЙ С ДРУГОЙ (1918)

1918

 Книги
7.

 ОЧЕРКИ ИЗ ЛЕКЦИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ : Второе дополненное издание. На правах рукописи (1909)

1909

 Книги
8.

Яковлів А.
УКРАЇНСЬКО-МОСКОВСЬКІ ДОГОВОРИ В XVII-XVIII ВІКАХ (1934)

1934

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського