До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
1.

 MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES ON THE RECOGNITION OF THE UKRAINIAN PEOPLE'S REPUBLIC (1920)

1920

 Книги
2.

Чухліб Т. В.
ГЕТЬМАНИ І МОНАРХИ. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 1648-1714 РР. : [монографія] (2003)

2003

 Книги
3.

Яковлів А.
ДОГОВІР ГЕТЬМАНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО З МОСКОВСЬКИМ ЦАРЕМ ОЛЕКСІЄМ МИХАЙЛОВИЧЕМ 1654 Р. : іст.-правн. студія з нагоди 300-ліття договору (1654-1954) (1954)

1954

 Книги
4.

Зінченко А. Л.
ІСТОРІЯ ДИПЛОМАТІЇ : від давнини до нового часу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2002)

2002

 Книги
5.

Марущак М. Й.
ІСТОРІЯ ДИПЛОМАТІЇ XX СТОЛІТТЯ : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. (2003)

2003

 Книги
6.

 МИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ГЕРМАНИЕЙ, АВСТРО-ВЕНГРИЕЙ, БОЛГАРИЕЙ И ТУРЦИЕЙ С ДРУГОЙ (1918)

1918

 Книги
7.

 ОЧЕРКИ ИЗ ЛЕКЦИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ : Второе дополненное издание. На правах рукописи (1909)

1909

 Книги
8.

 УКРАЇНСЬКА РСР НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ : збірник документів (1917-1923) (1966)

1966

 Книги
9.

Яковлів А.
УКРАЇНСЬКО-МОСКОВСЬКІ ДОГОВОРИ В XVII-XVIII ВІКАХ (1934)

1934

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського