До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ФІЛОСОФИ
1.

 ВІЛЕН СЕРГІЙОВИЧ ГОРСЬКИЙ : біобібліогр. покажч. (2000)

2000

 Книги
2.

Павлишин Л.
ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО: ДОСВІД НЕКЛАСИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ : [монографія] (2013)

2013

 Книги
3.

Кашуба М. В.
ГЕОРГИЙ КОНИССКИЙ (1979)

1979

 Книги
4.

Хоткевич Г. М.
ГРИГОРІЙ САВИЧ СКОВОРОДА (УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛЬОСОФ) : короткий його життєпис і вибрані місця з творів та листів : з нагоди 125-літньої річниці з дня смерти (1920)

1920

 Книги
5.

Драч І. Ф.
ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА : біографічна повість (1984)

1984

 Книги
6.

Коваленко Г. О.
ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА, ЙОГО ЖИТТЯ І ТВОРИ (1919)

1919

 Книги
7.

 ІВАН ФРАНКО: КАТАЛОГ КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ / ЛЬВІВ. НАЦ. УН-Т ІМ. ІВАНА ФРАНКА; (2006)

2006

 Книги
8.

Горський В. С.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (1997)

1997

 Книги
9.

 ПАМ'ЯТКИ БРАТСЬКИХ ШКІЛ НА УКРАЇНІ : кінець XVI - початок XVII ст. : тексти і дослідження (1988)

1988

 Книги
10.

Лощиц Ю. М.
СКОВОРОДА (1972)

1972

 Книги
11.

 СОЧИНЕНИЯ ГРИГОРИЯ САВВИЧА СКОВОРОДЫ. ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ (1794-1894 ГОД) : с портр. его, видом могилы и снимками почерка (1894)

1894

 Книги
12.

Стеллецкий  Н. (свящ.)
СТРАНСТВУЮЩИЙ УКРАИНСКИЙ ФИЛОСОФ ГРИГОРИЙ САВВИЧ СКОВОРОДА (1894)

1894

 Книги
13.

Софронова Л. А.
ТРИ МИРА ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ (2002)

2002

 Книги
14.

Данилевский Г. П.
УКРАИНСКАЯ СТАРИНА : материалы для истории украинской литературы и народного образования (1866)

1866

 Книги
15.

Огородник І. В.
УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ В ІМЕНАХ : навч. посіб. (1997)

1997

 Книги
16.

Горський В. С.
ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА В УКРАЇНІ : біобібліографічний словник (2002)

2002

 Книги
17.

Чижевський Д. І.
ФІЛЬОСОФІЯ Г. С. СКОВОРОДИ (1934)

1934

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського