До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ДЕМОГРАФІЯ
...
1.

Polian P.
AGAINST THEIR WILL : THE HISTORY AND GEOGRAPHY OF FORCED MIGRATIONS IN THE USSR (2004)

2004

 Книги
2.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 7.. Том 1: Акты о заселеніи Юго-Западной Россіи. (1886)

1886

 Книги
3.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 7.. Том 2: Акты о заселеніи Юго-Западной Россіи. (1890)

1890

 Книги
4.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 7.. Том 3: Акты о заселеніи Юга Россіи XVI-XVIII в. в. (1905)

1905

 Книги
5.

Риттих А. Ф.
АТЛАС НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНО-РУССКОГО КРАЯ ПО ИСПОВЕДАНИЯМ (1864)

1864

 Книги
 Карти
6.

Жванко Л. М.
БІЖЕНСТВО ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ. ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ (1914-1918 РР.) : [монографія] (2010)

2010

 Книги
7.

Брайчевський М. Ю.
БІЛЯ ДЖЕРЕЛ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЧЕРНЯХІВСЬКИХ ПЛЕМЕН) (1964)

1964

 Книги
8.

Птуха М. В.
ВИБРАНІ ПРАЦІ (1971)

1971

 Книги
9.

Эварницкий Д. И.
ВОЛЬНОСТИ ЗАПОРОЖСКИХ КАЗАКОВ : историко-топографический очерк (1898)

1898

 Книги
10.

 ГАЛИЧИНА: ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ : тематичний зб. ст. (2008)

2008

 Книги
11.

Ковтун В. В.
ГОРОДА УКРАИНЫ : (эконом.-геогр. справ.) (1990)

1990

 Книги
12.

Волошин Ю.В.
ГОСУДАРЕВЫ ОПИСНЫЕ МАЛОРОССИЙСКИЕ РАСКОЛЬНИЧЕСКИЕ СЛОБОДЫ (XVIII В.) : историко-демографический аспект (2005)

2005

 Книги
13.

 ГУННЫ, ГОТЫ И САРМАТЫ МЕЖДУ ВОЛГОЙ И ДУНАЕМ : сб. науч. ст. (2009)

2009

 Книги
14.

Бунятян К. П.
ДАВНЄ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ : навч. посіб. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл. освіти (1999)

1999

 Книги
15.

Відейко М. Ю.
ДАВНІ ПОСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (2005)

2005

 Книги
16.

 ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ БІДНОСТІ : [кол. моногр.] (2009)

2009

 Книги
17.

Надольський Й. Е.
ДЕПОРТАЦІЙНА ПОЛІТИКА СТАЛІНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ (1939-1953 РР.) : монографія (2008)

2008

 Карти
18.

 ДЕПОРТОВАНІ КРИМСЬКІ ТАТАРИ, БОЛГАРИ, ВІРМЕНИ, ГРЕКИ, НІМЦІ : зб. док. Автономної Республіки Крим (1989-1999) (1999)

1999

 Книги
19.

 ДОВІДНИК ІЗЮМЩИНИ : присвяч. XI Округ. З'їзду Рад (1927)

1927

 Книги
20.

Макарчук С. А.
ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : навч. посібник (2008)

2008

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського