До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ДЕМОГРАФІЯ
...
1.

Polian P.
AGAINST THEIR WILL : THE HISTORY AND GEOGRAPHY OF FORCED MIGRATIONS IN THE USSR (2004)

2004

 Книги
2.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 7.. Том 1: Акты о заселеніи Юго-Западной Россіи. (1886)

1886

 Книги
3.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 7.. Том 2: Акты о заселеніи Юго-Западной Россіи. (1890)

1890

 Книги
4.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 7.. Том 3: Акты о заселеніи Юга Россіи XVI-XVIII в. в. (1905)

1905

 Книги
5.

Риттих А. Ф.
АТЛАС НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНО-РУССКОГО КРАЯ ПО ИСПОВЕДАНИЯМ (1864)

1864

 Книги
 Карти
6.

Жванко Л. М.
БІЖЕНСТВО ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ. ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ (1914-1918 РР.) : [монографія] (2010)

2010

 Книги
7.

Брайчевський М. Ю.
БІЛЯ ДЖЕРЕЛ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЧЕРНЯХІВСЬКИХ ПЛЕМЕН) (1964)

1964

 Книги
8.

Эварницкий Д. И.
ВОЛЬНОСТИ ЗАПОРОЖСКИХ КАЗАКОВ : историко-топографический очерк (1898)

1898

 Книги
9.

 ГАЛИЧИНА: ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ : тематичний зб. ст. (2008)

2008

 Книги
10.

Ковтун В. В.
ГОРОДА УКРАИНЫ : (эконом.-геогр. справ.) (1990)

1990

 Книги
11.

Волошин Ю.В.
ГОСУДАРЕВЫ ОПИСНЫЕ МАЛОРОССИЙСКИЕ РАСКОЛЬНИЧЕСКИЕ СЛОБОДЫ (XVIII В.) : историко-демографический аспект (2005)

2005

 Книги
12.

 ГУННЫ, ГОТЫ И САРМАТЫ МЕЖДУ ВОЛГОЙ И ДУНАЕМ : сб. науч. ст. (2009)

2009

 Книги
13.

Бунятян К. П.
ДАВНЄ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ : навч. посіб. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл. освіти (1999)

1999

 Книги
14.

Відейко М. Ю.
ДАВНІ ПОСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (2005)

2005

 Книги
15.

 ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ БІДНОСТІ : [кол. моногр.] (2009)

2009

 Книги
16.

Надольський Й. Е.
ДЕПОРТАЦІЙНА ПОЛІТИКА СТАЛІНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ (1939-1953 РР.) : монографія (2008)

2008

 Карти
17.

 ДЕПОРТОВАНІ КРИМСЬКІ ТАТАРИ, БОЛГАРИ, ВІРМЕНИ, ГРЕКИ, НІМЦІ : зб. док. Автономної Республіки Крим (1989-1999) (1999)

1999

 Книги
18.

 ДОВІДНИК ІЗЮМЩИНИ : присвяч. XI Округ. З'їзду Рад (1927)

1927

 Книги
19.

Макарчук С. А.
ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : навч. посібник (2008)

2008

 Книги
20.

Сергійчук В.
ЕТНІЧНІ МЕЖІ І ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ (2008)

2008

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського