До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ЕКОЛОГІЯ. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
...
1.

 20 РОКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ : Нац. доп. України (2006)

2006

 Книги
2.

 CHERNOBYL: LOOKING BACK TO GO FORWARD : proceedings of an International Conference on Chernobyl: Looking Back to go Forward Held in Vienna, 6-7 September 2005 (2008)

2008

 Книги
3.

 ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., 14 нояб. 2014 г. (2014)

2014

 Книги
4.

Крисаченко В. С.
ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА : навч. посіб. (1996)

1996

 Книги
5.

Добровольський В. В.
ЕКОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ : навч. посіб. (2005)

2005

 Книги
6.


ЕКОЛОГІЯ І ЗАКОН: ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
Кн. 1
(1997)

1997

 Книги
7.

Мусієнко М. М.
ЕКОЛОГІЯ. ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК (2004)

2004

 Книги
8.

 ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА : навч. посіб. (2007)

2007

 Книги
9.

Бельгард А. Л.
ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЮГО-ВОСТОКА УССР (1950)

1950

 Книги
10.

Штейнберг П. Н.
ЛЕСНЫЕ КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (1928)

1928

 Книги
11.

Марчак А. В.
ЛІС І ДОВКІЛЛЯ : навч. посіб. для агр. та екол. ф-тів вищ. учбових закл. (1998)

1998

 Книги
12.

 НАБАТ : публіцист. зб. з пробл. соц. екології (1989)

1989

 Книги
13.

Кисельов М. М.
НАЦІОНАЛЬНЕ БУТТЯ СЕРЕД ЕКОЛОГІЧНИХ РЕАЛІЙ : [монографія] (2000)

2000

 Книги
14.

 НАЦІОНАЛЬНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ

[ ]

 Інтернет-ресурси
15.

 ПЕРНАТІ ДРУЗІ. ПТАШИНИЙ СВІТ УКРАЇНИ

[ ]

 Інтернет-ресурси
 Мультимедійні матеріали
 Фотоматеріали
16.

Мороз Г. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ : монографія (2008)

2008

 Книги
17.

Остапко В. М.
РАРИТЕТНЫЙ ФЛОРОФОНД ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ (ХОРОЛОГИЯ) : [атлас] (2001)

2001

 Карти
18.

Чопик В. И.
РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ РАСТЕНИЯ УКРАИНЫ : справочник (1978)

1978

 Книги
19.

 СЛОВНИК-ДОВІДНИК СУЧАСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРМІНІВ (2010)

2010

 Книги
20.

 ТЕЗАУРУС ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ВИЗНАЧЕНЬ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (2013)

2013

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського