До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Екологія і закон: екологічне законодавство України. Кн. 1  (1997)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000999


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЕКОЛОГІЯ І ЗАКОН: ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
Кн. 1
Автор(и):
Андрейцев В. І. (відп. ред.)
Ковальський В. С. (голов. ред.)
Дата(и):1997


 Переглянути документ   


Опис документа:

Екологія і закон: екологічне законодавство України : у 2 кн. / відп. ред. В. І. Андрейцев ; голов. ред. В. С. Ковальський ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Юрінком Інтер, 1997.

Кн. 1 . – 1997. – 698 с. : табл.


Збірник містить основні законодавчі та підзаконні акти України, які закріплюють екологічні права та обов'язки громадян, екологічні інтереси держави та юридичних осіб, механізми їх реалізації і захисту, регулюють відносини у галузі використання, відтворення і охорони земельних, водних, лісових та інших природних ресурсів, визначають режими територій і об'єктів особливої охорони та забезпечують вимоги екологічної безпеки в Україні. Наведені деякі міжнародні конвенції та матеріали судової й арбітражної практики у формі роз'яснень Пленуму Верховного Суду України і Президії Вищого Арбітражного Суду України у цій сфері. Розрахований на працівників природоохоронних та правоохоронних органів, інших спеціально уповноважених органів держави у галузі екології, громадських екологічних об'єднань та формувань, підприємницьких та інших фізичних і юридичних осіб, науковців, студентів юридичних вузів і факультетів.


Довідки про авторів:

 АНДРЕЙЦЕВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 КОВАЛЬСЬКИЙ ВІКТОР СЕМЕНОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В. М. КОРЕЦЬКОГО
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 ЮРІНКОМ ІНТЕР

Теми:

  • Екологія. Природокористування
  • Екологічне право


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського