До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
НАУКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ
...
1.

Джаксон Т. Н.
AUSTR I GORDUM: ДРЕВНЕРУССКИЕ ТОПОНИМЫ В ДРЕВНЕСКАНДИНАВСКИХ ИСТОЧНИКАХ (2001)

2001

 Книги
2.

 АНГЛІЙСЬКО-ФРАНЦУЗЬКО-НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНОЛОГІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (2007)

2007

 Книги
3.

Пройдаков Е. М.
АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК З ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ІНТЕРНЕТУ І ПРОГРАМУВАННЯ (2005)

2005

 Книги
4.

 БІЗНЕССЛОВНИК. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. БАНКИ. ІНВЕСТИЦІЇ. КРЕДИТИ : англо-український : понад 12 500 термінів (2002)

2002

 Книги
5.

 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЛОВНИК (2001)

2001

 Книги
6.

 ГРАМАТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПРАВОПИС, УХВАЛЕНІ КОМІСІЄЮ МОВИ ПРИ УКРАЇНСЬКОМУ Т-ВІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КИЄВІ (1917)

1917

 Книги
7.

Мусієнко М. М.
ЕКОЛОГІЯ. ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК (2004)

2004

 Книги
8.

 ЕКОНОМІЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК (1995)

1995

 Книги
9.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ : слов. законодав. та стандартиз. термінології (2012)

2012

 Книги
10.

Миславський В. Н.
КІНОСЛОВНИК : терміни, визначення, жарґонізми (2007)

2007

 Книги
11.

Ефетов К. А.
КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ РУССКИХ И УКРАИНСКИХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ (2007)

2007

 Книги
12.

Ярема С. Я.
НА ТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ (2002)

2002

 Книги
13.

Грабець В.
НАЗВОЗНАВЧІ МАТЕРІАЛИ З ГАЛИЧИНИ (1964)

1964

 Книги
14.

Д'яков А. С.
ОСНОВИ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ: СЕМАНТИЧНІ ТА СОЦІОЛІНҐВІСТИЧНІ АСПЕКТИ : [монографія] (2000)

2000

 Книги
15.

Верхратський І. Г.
ПОЧАТКИ ДО УЛОЖЕННЯ НОМЕНКЛАТУPИ И ТЕPМИНОЛОГИИ ПPИPОДОПИСНОЇ, НАPОДНОЇ : (В додатку: декотpі повіpки, забобони и пp.) (1869)
[Вип.] 2.

1869

 Книги
16.

Верхратський І. Г.
ПОЧАТКИ ДО УЛОЖЕННЯ НОМЕНКЛЯТУPИ И ТЕPМИНОЛОГИІ ПPИPОДОПИСНОІ, НАPОДНЁІ И ЗАМІТКА О ВОЛОСЬКІМ ПАВУКУ (1869)
[Вип.] І. (1864)
[Вип.] ІІ. (1869)
[Вип.] ІІІ. (1869)

1869

 Книги
17.

 РОСІЙСЬКО-ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК ДІЛОВОЇ ЛЕКСИКИ (2006)

2006

 Книги
18.

 РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ СЛОВНИК : матеріали до української медичної термінології (1920)

1920

 Книги
19.

 РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СЛОВНИК : [30 000 слів] (1997)

1997

 Книги
20.

 РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК З ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ : з покажч. укр. термінів : близько 15000 термінів (1994)

1994

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського