До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
НАУКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ
...
1.

Джаксон Т. Н.
AUSTR I GORDUM: ДРЕВНЕРУССКИЕ ТОПОНИМЫ В ДРЕВНЕСКАНДИНАВСКИХ ИСТОЧНИКАХ (2001)

2001

 Книги
2.

 АНГЛІЙСЬКО-ФРАНЦУЗЬКО-НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНОЛОГІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (2007)

2007

 Книги
3.

Пройдаков Е. М.
АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК З ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ІНТЕРНЕТУ І ПРОГРАМУВАННЯ (2005)

2005

 Книги
4.

 БІЗНЕССЛОВНИК. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. БАНКИ. ІНВЕСТИЦІЇ. КРЕДИТИ : англо-український : понад 12 500 термінів (2002)

2002

 Книги
5.

 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЛОВНИК (2001)

2001

 Книги
6.

 ГРАМАТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПРАВОПИС, УХВАЛЕНІ КОМІСІЄЮ МОВИ ПРИ УКРАЇНСЬКОМУ Т-ВІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КИЄВІ (1917)

1917

 Книги
7.

Мусієнко М. М.
ЕКОЛОГІЯ. ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК (2004)

2004

 Книги
8.

 ЕКОНОМІЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК (1995)

1995

 Книги
9.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ : слов. законодав. та стандартиз. термінології (2012)

2012

 Книги
10.

Миславський В. Н.
КІНОСЛОВНИК : терміни, визначення, жарґонізми (2007)

2007

 Книги
11.

Ефетов К. А.
КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ РУССКИХ И УКРАИНСКИХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ (2007)

2007

 Книги
12.

Ярема С. Я.
НА ТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ (2002)

2002

 Книги
13.

Грабець В.
НАЗВОЗНАВЧІ МАТЕРІАЛИ З ГАЛИЧИНИ (1964)

1964

 Книги
14.

Д'яков А. С.
ОСНОВИ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ: СЕМАНТИЧНІ ТА СОЦІОЛІНҐВІСТИЧНІ АСПЕКТИ : [монографія] (2000)

2000

 Книги
15.

Верхратський І. Г.
ПОЧАТКИ ДО УЛОЖЕННЯ НОМЕНКЛАТУPИ И ТЕPМИНОЛОГИИ ПPИPОДОПИСНОЇ, НАPОДНОЇ : (В додатку: декотpі повіpки, забобони и пp.) (1869)
[Вип.] 2.

1869

 Книги
16.

 РОСІЙСЬКО-ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК ДІЛОВОЇ ЛЕКСИКИ (2006)

2006

 Книги
17.

 РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СЛОВНИК : [30 000 слів] (1997)

1997

 Книги
18.

 РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК З ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ : з покажч. укр. термінів : близько 15000 термінів (1994)

1994

 Книги
19.

 РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. СУСПІЛЬНІ НАУКИ (1994)

1994

 Книги
20.

Вікул М. П.
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ФІЗИКИ І ХІМІЇ (1918)

1918

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського