До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Бухгалтерський словник (2001)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0004856


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЛОВНИК
Автор(и):
Бутинець Франц Францович
Виговська Наталія Георгіївна
Івахненков Сергій Володимирович
Бутинець Ф. Ф. (ред.)
Дата(и):2001


 Переглянути документ   


Опис документа:

Бухгалтерський словник / [Ф. Ф. Бутинець, Н. Г. Виговська, С. В. Івахненков та ін.] ; за ред. Ф. Ф. Бутинця; М-во освіти і науки України, Житомир. інж.-технол. ін-т. – Житомир: ПП "Рута", 2001. – 220, [1] с. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку).


Словник в Україні видається вперше. Він є довідковим, систематизованим виданням, яке містить основні терміни і поняття, що широко використовуються у вітчизняному бухгалтерському обліку, а також притаманні міжнародній обліковій термінології. При розкритті змісту багатьох термінів використано нормативні акти, національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Знання термінів та понять, наведених в словнику, підніме престиж професії бухгалтера, полегшить розуміння практичних проблем, допоможе розібратися в складній системі сучасних обліково-економічних понять. В словнику також наведено інформацію про вчених, які здійснили вагомий внесок в розвиток теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту. Інформація допоможе аспірантам і здобувачам зорієнтуватися в напрямах їх наукової діяльності.


Довідки про авторів:

 БУТИНЕЦЬ ФРАНЦ ФРАНЦОВИЧ

Довідки про колективи:

 ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Теми:

  • Наукова термінологія
  • Фінанси


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського