До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  

Історики [62]
 • Історики (А - Я) [1159]
 • Історичні наукові товариства (А - Я) [9]
  Історичні події (А - Я) [68]

  Державні утворення на землях України (А - Я) [36]

  Державні та політичні діячі (А - Я) [432]

  Історіографія [62]

  Підручники з історії [38]

  Археологія [32]

  Давня історія (до VI ст.) [47]

  Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.) [30]

  Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.) [52]
  Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.) [19]

  Новітня історія (1900–1991) [17]
       Радянська Україна (1921-1991) [34]

  Сучасна історія (1991– ) [58]


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  cистема проходить тестування


  Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  НОВІТНЯ ІСТОРІЯ (1900–1991)
  1.

  Жив'юк А. А.
  ВІД ДЕРМАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ДО ДЕРМАНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ : нариси історії укр. визвол. руху в Дермані на Волині (2011)

  2011

   Книги
  2.

   ЗАКАРПАТТЯ 1919-2009 РОКІВ: ІСТОРІЯ, ПОЛІТИКА, КУЛЬТУРА : україномов. варіант укр.-угор. вид. (2010])

  2010]

   Книги
  3.

   ЗАПОРІЗЬКИЙ АРХІВ. СТУДІЇ З ІСТОРІЇ ГРЕКІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ XVIII-XX СТ. : зб. ст. і док. (2003)

  2003

   Книги
  4.

   ИЗБИРАТЕЛЯМ ГОРОДА КИЕВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ : Права избирателей и порядок выборов (1906)

  1906

   Книги
  5.


  ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР
  Т. 5 : УКРАИНА В ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИЗМА (НАЧАЛО XX В.)
  (1983)

  1983

   Книги
  6.


  ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
  Т. 2
  (1956)

  1956

   Книги
  7.

   НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 1900-2000 : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. (2000)

  2000

   Книги
  8.


  НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
  [Ч. 2] : 1945-2007 РОКИ
  (2008)

  2008

   Книги
  9.

   ОДЕССКИЕ КАТАКОМБЫ (1974)

  1974

   Книги
  10.

   ПОЛІТИЧНИЙ ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ В УКРАЇНІ. ХІХ-ХХ СТ. : Історичні нариси (2002)

  2002

   Книги
  11.

  Волковинський В.
  РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ І УКРАЇНА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.) : [монографія] (2006)

  2006

   Книги
  12.

  Бардаш О. Д.
  РОСІЙСЬКЕ САМОДЕРЖАВСТВО ТА СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (1900-1917 РР.) : [монографія] (2011)

  2011

   Книги
  13.

  Кондратюк К. К.
  СУЧАСНА НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРІОГРАФІЯ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (1914-2009 РР.) : навч. посіб. (2010)

  2010

   Книги
  14.

   УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 25-28 березня 2014 року (2014)

  2014

   Книги
  15.

   УКРАЇНА В ХХ СТОЛІТТІ. 1900-2000 : зб. док. і матеріалів : навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. (2000)

  2000

   Книги
  16.

  Баран В. К.
  УКРАЇНА: НОВІТНЯ ІСТОРІЯ (1945-1991 РР.) (2003)

  2003

   Книги
  17.

  Чикаленко Є. Х.
  ЩОДЕННИК (1907-1917) (2011)

  2011

   Книги
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського