До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  

Історики [116]
 • Історики (А - Я) [1300]
 • Історичні наукові товариства (А - Я) [9]
  Історичні події (А - Я) [96]

  Державні утворення на землях України (А - Я) [39]

  Державні та політичні діячі (А - Я) [531]

  Історіографія [78]

  Підручники з історії [47]

  Археологія [40]

  Давня історія (до VI ст.) [56]

  Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.) [50]

  Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.) [58]
  Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.) [25]

  Новітня історія (1900–1991) [23]
       Радянська Україна (1921-1991) [41]

  Сучасна історія (1991– ) [69]


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  НОВІТНЯ ІСТОРІЯ (1900–1991)
  ...
  1.

  Doroshenko D.
  HISTORY OF UKRAINE (1939)

  1939

   Книги
  2.

  Benoist-Méchin  J.
  L`UKRAINE DES ORIGINS À STALINE (1941)

  1941

   Книги
  3.

  Жив'юк А. А.
  ВІД ДЕРМАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ДО ДЕРМАНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ : нариси історії укр. визвол. руху в Дермані на Волині (2011)

  2011

   Книги
  4.

  Ольжич О.
  ДУХ РУЇНИ (2008)

  2008

   Книги
  5.

   ЗАКАРПАТТЯ 1919-2009 РОКІВ: ІСТОРІЯ, ПОЛІТИКА, КУЛЬТУРА : україномов. варіант укр.-угор. вид. (2010])

  2010]

   Книги
  6.

   ЗАПОРІЗЬКИЙ АРХІВ. СТУДІЇ З ІСТОРІЇ ГРЕКІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ XVIII-XX СТ. : зб. ст. і док. (2003)

  2003

   Книги
  7.

   ИЗБИРАТЕЛЯМ ГОРОДА КИЕВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ : Права избирателей и порядок выборов (1906)

  1906

   Книги
  8.


  ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР
  Т. 1
  (1951)

  1951

   Книги
  9.


  ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР
  Т. 5 : УКРАИНА В ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИЗМА (НАЧАЛО XX В.)
  (1983)

  1983

   Книги
  10.


  ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
  Т. 2
  (1956)

  1956

   Книги
  11.

   НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ-МЕМОРІАЛ ЖЕРТВ ОКУПАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ ТЮРЬМА НА ЛОНЦЬКОГО

  [ ]

   Інтернет-ресурси
  12.

  Шаповал Ю.
  НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ (2004)

  2004

   Книги
  13.

   НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 1900-2000 : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. (2000)

  2000

   Книги
  14.

  Кондратюк К. К.
  НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 1914-1945 : курс лекцій (2005)

  2005

   Книги
  15.


  НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
  [Ч. 2] : 1945-2007 РОКИ
  (2008)

  2008

   Книги
  16.

   ОДЕССКИЕ КАТАКОМБЫ (1974)

  1974

   Книги
  17.

   ПОЛІТИЧНИЙ ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ В УКРАЇНІ. ХІХ-ХХ СТ. : Історичні нариси (2002)

  2002

   Книги
  18.

  Волковинський В.
  РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ І УКРАЇНА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.) : [монографія] (2006)

  2006

   Книги
  19.

  Кондратюк К. К.
  СУЧАСНА НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРІОГРАФІЯ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (1914-2009 РР.) : навч. посіб. (2010)

  2010

   Книги
  20.

   УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 25-28 березня 2014 року (2014)

  2014

   Книги
  ...
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського