До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Запорізький архів. Студії з історії греків Південної України XVIII-XX ст. (2003)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001237


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЗАПОРІЗЬКИЙ АРХІВ. СТУДІЇ З ІСТОРІЇ ГРЕКІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ XVIII-XX СТ.
Автор(и):
Величко О. Г. (авт.- упоряд.)
Бондар В. О. (авт.-упоряд.)
Гончарова Н. О. (авт.-упоряд.)
Дата(и):2003


 Переглянути документ   


Опис документа:

Запорізький архів. Студії з історії греків Південної України XVIII-XX ст. : зб. ст. і док. / Держ. архів Запоріз. обл.; авт.-упоряд.: О. Г. Величко [та ін.]. – Запоріжжя: [б.в.], 2003. – 139 c. : іл.


У збірнику подаються статті та документи з історії грецького населення Південної України другої половини ХVІІІ - першої половини XX століття. Автори-упорядники на базі архівних документів із фондів Державного архіву Запорізької області висвітлюють окремі питання з історії заселення та освоєння південних степів України греками в ХVIII-ХІХ ст., суспільно-політичного, соціально-економічного та культурно-освітнього життя грецького населення в 20-ті рр. XX ст. та здійснення масових репресій щодо представників грецької громади в 30-50-ті рр. XX ст. Розраховано на науковців, краєзнавців, студентів, всіх тих, хто цікавиться історією національних меншин в Україні.


Довідки про колективи:

 ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Теми:

 • Міжнаціональні відносини. Етнополітологія
 • Демографія
 • Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.)
 • Новітня історія (1900–1991)
 • Репресії та рух опору 1920-х – 30-х рр.
 • Народи


 • Рубрики:

   ГРЕКИ
   НИЖНЄ ПОДНІПРОВ'Я
   ПІВДЕННА УКРАЇНА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського