До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
СУДОВА СИСТЕМА
1.

 [КОНВОЛЮТ 1-9]
1.. Перші київські князі Олег, Игорь, Святослав і святий Володимир і его потомки (1876)
2.. Татари і Литва на Україні (1876)
3.. Унія і Петро Могила (1875)
4.. Де-що пpо світ Божий (1871)
5.. Розмова про небо та землю (1874)
6.. Дітські пісні, казки й загадки (1876)
7.. Про кари, до яких присуджують мирові судді (1876)
8.. Як роспізнати грунт і які бувають грунти (1876)
9.. Що робиться у воздусі і що з того треба знати землеробу (1875)

1876

 Книги
2.

Галант И.
ЖЕРТВЫ РИТУАЛЬНОГО ОБВИНЕНИЯ В ЗАСЛАВЕ В 1747 Г : (По актам Киевского Центрального Архива) (1912)

1912

 Книги
3.

Кудлай О. Б.
ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО МІНІСТЕРСТВА СУДОВИХ СПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (2002)

2002

 Книги
4.

 ЗАПИСКА О СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ В ЗАПАДНОМ КРАЕ ВООБЩЕ И В ЧАСТНОСТИ В КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ (1872)

1872

 Книги
5.


ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
Т. 209 : СУДИ Й СУДОВИЙ ПРОЦЕС СТАРОЇ УКРАЇНИ
: нарис історії (1990)

1990

 Періодика
6.

 ЗВІДОМЛЕННЯ І. Ю. ЧЕРКАСЬКОГО ПРО КОМАНДИРУВАННЯ ДО ЧЕРНІГОВА В СЕРПНІ РОКУ 1926 (1926)
І.. Фонди Чернігівського Історичного Архіву
ІІ.. Матеріали для карного та цивільного процесу на Україні Лівобережній XVIII в.
ІІІ.. Судові реформи гетьмана К. Г. Розумовського
IV.. Окремі відомості що-до судових справ середини XVIII в.

1926

 Статті, фрагменти публікацій
7.

Купчинський О.
ЗЕМСЬКІ ТА ГРОДСЬКІ СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ ДОКУМЕНТАЛЬНІ ФОНДИ ЛЬВОВА (1998)

1998

 Книги
8.

Кистяковский А. Ф.
ИССЛЕДОВАНИЕ О СМЕРТНОЙ КАЗНИ (1876)

1876

 Книги
9.

Ефименко А.
КОПНЫЕ СУДЫ В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАЙНЕ (1885)

18851885

 Книги
10.

 НАУКОВІ ЗВІДОМЛЕННЯ. : І. Звідомлення І. Ю. Черкаського про відрядження до Харкова р. 1927. Устрій та поступок правний козацьких судів на Гетьманщині (Тези)

[ ]

 Статті, фрагменти публікацій
11.

Левицкий О.И.
ОЧЕРКИ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В МАЛОРОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVII В. (1902)

1902

 Книги
12.

[Кониський] [О. Я.]
ПPО КАPИ, ДО ЯКИХ ПPИСУДЖУЮТЬ МИPОВІ СУДДІ (1876)

1876

 Книги
13.

 ПЕРСПЕКТИВИ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ : зб. наук. публікацій (2009)

2009

 Книги
14.

Левицький О. І.
ПО СУДАХ ГЕТЬМАНЩИНИ : нариси народного життя Гетьманщини 2-ї половини XVII віку (1930)

1930

 Книги
15.

Владимирский-Буданов М. Ф.
РАЗБОР СОЧИНЕНИЯ М. Н. ЯСИНСКОГО ГЛАВНЫЙ ЛИТОВСКИЙ ТРИБУНАЛ, ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ. ВЫП. 1. : ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГЛАВНОГО ЛИТОВСКОГО ТРИБУНАЛА (1904)

1904

 Книги
16.

Куйбіда Р. О.
РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ (2004)

2004

 Книги
17.

 СЛІДИ ДОМІНІЯЛЬНОГО (ПАНСЬКОГО) СУДУ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVII Й ПОЧАТКУ XVIII В

[ ]

 Статті, фрагменти публікацій
18.

Чернишова Н. В.
СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ : навч. посіб. (2011)

2011

 Книги
19.

 СУДОВІ РЕФОРМИ ГЕТЬМАНА ГР. К. Г. РОЗУМОВСЬКОГО

[ ]

 Статті, фрагменти публікацій
20.

Ковальова С. Г.
СУДОУСТРІЙ І СУДОЧИНСТВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО : монографія (2008)

2008

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського