До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
СУДОВА СИСТЕМА
1.

Кудлай О. Б.
ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО МІНІСТЕРСТВА СУДОВИХ СПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (2002)

2002

 Книги
2.

 ЗАПИСКА О СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ В ЗАПАДНОМ КРАЕ ВООБЩЕ И В ЧАСТНОСТИ В КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ (1872)

1872

 Книги
3.

 ЗВІДОМЛЕННЯ І. Ю. ЧЕРКАСЬКОГО ПРО КОМАНДИРУВАННЯ ДО ЧЕРНІГОВА В СЕРПНІ РОКУ 1926 (1926)
І.. Фонди Чернігівського Історичного Архіву
ІІ.. Матеріали для карного та цивільного процесу на Україні Лівобережній XVIII в.
ІІІ.. Судові реформи гетьмана К. Г. Розумовського
IV.. Окремі відомості що-до судових справ середини XVIII в.

1926

 Статті, фрагменти публікацій
4.

Кистяковский А. Ф.
ИССЛЕДОВАНИЕ О СМЕРТНОЙ КАЗНИ (1876)

1876

 Книги
5.

 НАУКОВІ ЗВІДОМЛЕННЯ. : І. Звідомлення І. Ю. Черкаського про відрядження до Харкова р. 1927. Устрій та поступок правний козацьких судів на Гетьманщині (Тези)

[ ]

 Статті, фрагменти публікацій
6.

 ПЕРСПЕКТИВИ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ : зб. наук. публікацій (2009)

2009

 Книги
7.

Куйбіда Р. О.
РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ (2004)

2004

 Книги
8.

 СЛІДИ ДОМІНІЯЛЬНОГО (ПАНСЬКОГО) СУДУ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVII Й ПОЧАТКУ XVIII В

[ ]

 Статті, фрагменти публікацій
9.

 СУДОВІ РЕФОРМИ ГЕТЬМАНА ГР. К. Г. РОЗУМОВСЬКОГО

[ ]

 Статті, фрагменти публікацій
10.

Ковальова С. Г.
СУДОУСТРІЙ І СУДОЧИНСТВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО : монографія (2008)

2008

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського