До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
1.

Карпов Н.
АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА СТОЛЫПИНА (1925)

1925

 Книги
2.

 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ (2009)

2009

 Книги
3.

 ГЕНЕРАЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ О МАЕТНОСТЯХ НЕЖИНСКОГО ПОЛКА 1729-1730 ГГ. (1901)

1901

 Книги
4.

Пірко В. О.
ЗАСЕЛЕННЯ І ГОСПОДАРСЬКЕ ОСВОЄННЯ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ В XVI-XVIII СТ. : [монографія] (2004)

2004

 Книги
5.

Гуржій І. О.
РОЗКЛАД ФЕОДАЛЬНО-КРІПОСНИЦЬКОЇ СИСТЕМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. (1954)

1954

 Книги
6.

Реєнт О. П.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ І СВІТОВИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК (1861-1914 РР.) : [монографія] (2011)

2011

 Книги
7.

Кудлай О.
СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО МІНІСТЕРСТВА ЗЕМЕЛЬНИХ СПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (ЧЕРВЕНЬ 1917 - КВІТЕНЬ 1918 РР.) : [дослідження] (2011)

2011

 Книги
8.

Грушевский М. С.
ЮЖНОРУССКИЕ ГОСПОДАРСКИЕ ЗАМКИ В ПОЛОВИНЕ XVI ВЕКА : ист.-стат. очерк (1890)

1890

 Статті, фрагменти публікацій
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського