До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
...
1.

Карпов Н.
АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА СТОЛЫПИНА (1925)

1925

 Книги
2.

 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ (2009)

2009

 Книги
3.

Бовуа Д.
БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ 1863-1914 : поляки в соціо-етнічних конфліктах (1998)

1998

 Книги
4.

 ГЕНЕРАЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ О МАЕТНОСТЯХ НЕЖИНСКОГО ПОЛКА 1729-1730 ГГ. (1901)

1901

 Книги
5.

Рудченко И.
ЗАПИСКА О ЗЕМЛЕВЛАДЕНИИ В ЮГО-ЗАПАДНОМ КРАЕ : обзор законодательства и фактического положения (1882)

1882

 Книги
6.

Пірко В. О.
ЗАСЕЛЕННЯ І ГОСПОДАРСЬКЕ ОСВОЄННЯ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ В XVI-XVIII СТ. : [монографія] (2004)

2004

 Книги
7.

Сціборський М. О.
ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ (1939)

1939

 Книги
8.

Усов С. А.
ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ КРЫМА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ КРЫМСКОГО ХОЗЯЙСТВА (1925)

1925

 Книги
9.

 ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ ЮЖНОЙ РОССИИ (1889-1912) : статистический очерк (1914)

1914

 Книги
10.

Гуржій І. О.
РОЗКЛАД ФЕОДАЛЬНО-КРІПОСНИЦЬКОЇ СИСТЕМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. (1954)

1954

 Книги
11.

Реєнт О. П.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ І СВІТОВИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК (1861-1914 РР.) : [монографія] (2011)

2011

 Книги
12.


СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.
Вып. 10 : БЕССАРАБСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(1906)

1906

 Книги
13.


СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.
Вып. 14 : ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(1906)

1906

 Книги
14.


СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.
Вып. 33 : ХАРЬКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(1906)

1906

 Книги
15.


СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.
Вып. 41 : ВОЛЫНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(1906)

1906

 Книги
16.


СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.
Вып. 42 : ТАВРИЧЕСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(1907)

1907

 Книги
17.


СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.
Вып. 43 : КИЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(1906)

1906

 Книги
18.


СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.
Вып. 46 : ОБЛАСТЬ ВОЙСКА ДОНСКОГО
(1907)

1907

 Книги
19.


СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.
Вып. 47 : ЧЕРНИГОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(1906)

1906

 Книги
20.


СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.
Вып. 48 : ПОЛТАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(1907)

1907

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського