До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Антропологія [15]

Археологія [41]

Археографія, палеографія, кодикологія [44]

Архівознавство [55]

Біографістика [29]

Геральдика, вексилологія, сфрагістика [25]

Генеалогія [31]

Зброєзнавство [21]

Історична бібліографія [38]

Історична географія та картографія [76]

Історична хронологія [38]

Нумізматика, боністика [15]

Пам’яткознавство [29]
 • Пам’ятки культури (А - Я) [125]

 • Фалеристика [3]

  Філателія [2]

  Історія  


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  АРХЕОГРАФІЯ, ПАЛЕОГРАФІЯ, КОДИКОЛОГІЯ
  ...
  1.

  Plokhy S.
  THE COSSACK MYTH: HISTORY AND NATIONHOOD IN THE AGE OF EMPIRES (2012)

  2012

   Книги
  2.

   [КОНВОЛЮТ] (1825–1884)
  Ч. 7. Опыт исследования о летописи Самовидца (1878)

  1825–1884

   Книги
  3.

  Дзира Я.
  АВТОПОРТРЕТ НАЦІЇ (1997)

  1997

   Книги
  4.

  Хмарський В. М.
  АРХЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОДЕСЬКОГО ТОВАРИСТВА ІСТОРІЇ І СТАРОЖИТНОСТЕЙ (2002)

  2002

   Книги
  5.

  Маслов С. И.
  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О НЕКОТОРЫХ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИХ СТАРОПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ

  1910

   Статті, фрагменти публікацій
  6.

  Маслов С. І.
  ВИЗНАЧЕННЯ ДУБЛЕТІВ В ДІЛЯНЦІ СТАРОДРУКІВ (1936)

  1936

   Книги
  7.

   ГРЕЦЬКІ РУКОПИСИ У ЗІБРАННЯХ КИЄВА : каталог (2000)

  2000

   Книги
  8.

  Гудзь-Марков А. В.
  ДОМОНГОЛЬСКАЯ РУСЬ В ЛЕТОПИСНЫХ СВОДАХ V-XIII ВВ. (2005)

  2005

   Книги
  9.

  Маслов С. І.
  ДРУКАРСТВО НА УКРАЇНІ В XVI-XVIII СТ (1924)

  1924

   Книги
  10.

  Котляр М. Ф.
  ДУХОВНИЙ СВІТ ЛІТОПИСАННЯ : [монографія] (2011)

  2011

   Книги
  11.

  Барвінок В.І.
  ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СТАРОДРУКІВ КИЇВСЬКИХ БІБЛІОТЕК (1924)

  1924

   Книги
  12.

  Розов В. А.
  ЗНАЧЕНИЕ ГРАМОТ XIV И XV ВЕКОВ ДЛЯ ИСТОРИИ МАЛОРУССКОГО ЯЗЫКА ([1907])

  1907

   Статті, фрагменти публікацій
  13.

   ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМ. М. С. ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ (1991-2011) (2011)

  2011

   Книги
  14.

   ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КНИЖКОВИХ ПАМ'ЯТКАХ XVI-XVII СТ. : з колекції Наук. б-ки ОНУ імені І. І. Мєчникова : зб. наук. пр. (2011)

  2011

   Книги
  15.

  Свенцицкий И. С.
  КАТАЛОГ КНИГ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОЙ ПЕЧАТИ (1908)

  1908

   Книги
  16.

  Высоцкий С. А.
  КИЕВСКИЕ ГРАФФИТИ XI-XVII ВВ. : [монография] (1985)

  1985

   Книги
  17.

  Стависький В.
  КИЇВ І КИЇВСЬКЕ ЛІТОПИСАННЯ В ХІІІ СТОЛІТТІ (2005)

  2005

   Книги
  18.

  Котляр М. Ф.
  КИЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС ХІІ СТОЛІТТЯ : історичне дослідження (2009)

  2009

   Книги
  19.

   КНИГИ ФРАНЦИСКА СКОРИНИ У ЗІБРАННІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР (1991)

  1991

   Книги
  20.

  Дубровіна Л.
  КОДИКОЛОГІЯ ТА КОДИКОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РУКОПИСНОЇ КНИГИ : [монографія] (1992)

  1992

   Книги
  ...
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського