До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ПОЛКОВИЙ УСТРІЙ
1.

Gajecky G.
THE COSSACK ADMINISTRATION OF THE HETMANATE. VOL.1 (1978)

1978

 Книги
2.

Gajecky G.
THE COSSACK ADMINISTRATION OF THE HETMANATE. VOL.2 (1978)

1978

 Книги
3.

Заруба В. М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА АДМІНІСТРАЦІЯ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО У 1648-1782 РР. (2007)

2007

 Книги
4.

Альбовский Е. А.
ИСТОРИЯ ХАРЬКОВСКОГО СЛОБОДСКОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА (1651-1765 ГГ.) : с прил. карты слобод. полков (1895)

1895

 Книги
5.

Лазаревский А. М.
ОБОЗРЕНИЕ РУМЯНЦЕВСКОЙ ОПИСИ МАЛОРОССИИ
Вып. 1 : ПОЛК ЧЕРНИГОВСКИЙ. УЕЗДЫ: ЧЕРНИГОВСКИЙ, ГОРОДНИЦКИЙ, СОСНИЦКИЙ
(1866)

1866

 Книги
6.

Лазаревский А. М.
ОБОЗРЕНИЕ РУМЯНЦЕВСКОЙ ОПИСИ МАЛОРОССИИ
Вып. 2 : ПОЛК КИЕВСКИЙ. УЕЗДЫ: НЕЖИНСКИЙ, КОЗЕЛЕЦКИЙ, ОСТЕРСКИЙ
(1866)

1866

 Книги
7.

Лазаревский А. М.
ОБОЗРЕНИЕ РУМЯНЦЕВСКОЙ ОПИСИ МАЛОРОССИИ
Вып. 3 : ПОЛК НЕЖИНСКИЙ. УЕЗДЫ: НЕЖИНСКИЙ, БОРЗЕНСКИЙ, КОНОТОПСКИЙ, ЧЕРНИГОВСКИЙ, СОСНИЦКИЙ, КРОЛЕВЕЦКИЙ
(1866)

1866

 Книги
8.

Лазаревский А. М.
ОБОЗРЕНИЕ РУМЯНЦЕВСКОЙ ОПИСИ МАЛОРОССИИ
Вып. 4 : ПОЛК СТАРОДУБСКИЙ. УЕЗДЫ: СТАРОДУБСКИЙ, МГЛИНСКИЙ, СУРАЖСКИЙ, НОВОЗЫБКОВСКИЙ, НОВГОРОДСЕВЕРСКИЙ
(1866)

1866

 Книги
9.

Лазаревский А. М.
ОПИСАНИЕ СТАРОЙ МАЛОРОССИИ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ЗАСЕЛЕНИЯ, ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
Т. 2 : ПОЛК НЕЖИНСКИЙ
(1893)

1893

 Книги
10.

Лазаревский А. М.
ОПИСАНИЕ СТАРОЙ МАЛОРОССИИ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ЗАСЕЛЕНИЯ, ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
Т. 3 : [ПОЛК ПРИЛУЦКИЙ]
(1893)

1893

 Книги
11.

Панашенко В. В.
ПОЛКОВЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ (СЕРЕДИНА XVII-XVIII СТ.) (1997)

1997

 Книги
12.

 РЕВІЗІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛКУ 1732 РОКУ (2014)

2014

 Книги
13.

 УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН ЛИЧНЫХ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ГЕНЕРАЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ О МАЕТНОСТЯХ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА : Материалы для истории экономического, юридического и общественного быта старой Малороссии (1908)
Дополнение к Вып. 3. Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка 1729–1730 г.

1908

 Книги
14.

Горобець С.
ЧЕРНІГІВЩИНА КОЗАЦЬКА. РОЙСЬКА СОТНЯ : історія створення, населені пункти, сотенна старшина (2012)

2012

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського