До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ
1.

 БІЛОГРУДІВСЬКА КУЛЬТУРА ( 11 ст. до н. е.–9 ст. до н. е.)
археологічна культура осілого населення пізнього бронзового віку, яка була поширена на території України між Дністром і Дніпром

2.

 БУГО-ДНІСТРОВСЬКА КУЛЬТУРА ( 6–4 тис. до н. е.) - Молдова
археологічна культура доби неоліту; поширена на території Молдови та Правобережної України між течіями рік Прут (приток Дунаю) та Інгул (приток Південного Бугу)

3.

 ДНІПРО-ДОНЕЦЬКА КУЛЬТУРА ( 6–3 тис. до н. е.) - Білорусь
група археологічних культур доби неоліту; була розповсюджена у Подніпров'ї, Лівобережжі, Поліссі та Білорусі

4.

 ЗАРУБИНЕЦЬКА КУЛЬТУРА ( 3 ст. до н. е.–2 ст. н. е.)
одна з головних археологічних культур України періоду залізного віку

5.

 КОДИН ( 5–7 ст.)
археологічна пам'ятка, залишки двох поселень 5–7 ст. н. е.

6.

 ЛУКА-РАЙКОВЕЦЬКА КУЛЬТУРА ( 8–9 ст.)
східнослов'янська археологічна культура 8–9 ст., пам’ятки якої поширені у лісовій та лісостеповій зонах України від Дніпра до Закарпаття

7.

 ПРАЗЬКА КУЛЬТУРА ( 5 ст.–7 ст.)
археол. культура, в носіях якої вбачають одне із племінних об'єднань слов'ян (давніх) – склавинів; пам'ятки празької культури стали відомі наприкінці 19 ст. (зокрема, ряд пам'яток по р. Тетерів (прит. Дніпра) в околицях с. Корчак відкрив С.Гамченко); наук. осмислення цих матеріалів та їх ідентифікацію здійснив у 1940-х рр. чеський археолог І.Борковський, який спирався на пам'ятки в околицях Праги; пам'ятки празкьої кульутри – здебільшого невеликі відкриті селища (одночасно функціонувало 7–10 домогосподарств), поодинокі городища і скарби, ґрунтові та курганні могильники

8.

 РОМЕНСЬКО-БОРШЕВСЬКА КУЛЬТУРА ( 8–10 ст.)
культура городищ східнослов'янських племен, територія поширення: лісостепа смуга між середньою течією Дніпра і горішньою течією Дінця

9.

 ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА ( 5–4 тис. до н. е.) - Молдова - Румунія
археологічна культура доби мідно-кам’яного віку та початку бронзового віку, частина трипільсько-кукутенської спільності, пам’ятки якої відомі на території Молдови, Румунії та України; назва походить від назви села Трипілля на Київщині (у "розширеній" назві культури присутня ще назва румунського села Кукутень)

10.

 ЧЕРНЯХІВСЬКА КУЛЬТУРА ( 2–5 ст.) - Румунія - Молдова
одне з найяскравіших археологічних явищ пізньоримського часу; поширена на лісостеповій та степовій частинах України, Молдови та на значній частині Румунії

11.

 ЧОРНОЛІСЬКА КУЛЬТУРА ( 12 ст. до н. е. –8 ст. до н. е.)
археологічна культура перехідного періоду від бронзового до раннього залізного віку; поширена в лісостеповій смузі Правобережної України між Дніпром і Дністром, окремі пам’ятки відомі на Лівобережжі в басейнах Ворскли та Орелі

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського