До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА КАРТОГРАФІЯ
...
1.

 HANDBOOK FOR TRAVELLERS IN RUSSIA, POLAND, AND FINLAND; INCLUDING THE CRIMEA, CAUCASUS, SIBERIA, AND CENTRAL ASIA : with maps and plans (1875)

1875

 Книги
2.

 АЛЬБОМ ВСЕХ ЛУЧШИХ ВИДОВ КРЫМА : 26 гравюр на стали с текстом (1869)

1869

 Образотворчі матеріали
3.

Фабрициус И. В.
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРИЧЕРНОМОРЬЯ УКРАИНСКОЙ ССР (1951)

1951

 Карти
4.

Риттих А. Ф.
АТЛАС НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНО-РУССКОГО КРАЯ ПО ИСПОВЕДАНИЯМ (1864)

1864

 Книги
 Карти
5.

 АТЛАС УКРАЇНИ Й СУМІЖНИХ КРАЇВ (1937)

1937

 Карти
6.

Войтов А. Н.
БОГОПОЛЬ - ОЛЬВИОПОЛЬ - ГОЛТА. ВЕК ХVII - XVIII. ЛЕТОПИСЬ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ : ист.-краевед. очерк (2012)

2012

 Книги
7.

Терлецький О. А.
ВПЛИВ ПРИРОДИ НА ІСТОРІЮ УКРАЇНИ (1930)

1930

 Книги
8.

Рыбаков Б. А.
ГЕРОДОТОВА СКИФИЯ : Историко-географический анализ (1979)

1979

 Книги
9.

Макарчук  В. С.
ГОСУДАРСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЗАПАДНО-УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ : историко-правовое исследование (2010)

2010

 Книги
10.

 ГУННЫ, ГОТЫ И САРМАТЫ МЕЖДУ ВОЛГОЙ И ДУНАЕМ : сб. науч. ст. (2009)

2009

 Книги
11.

Відейко М. Ю.
ДАВНІ ПОСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (2005)

2005

 Книги
12.

 ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ЛІТОПИСНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ ПІВДЕННОЇ РУСІ (1985)

1985

 Книги
13.

Сергійчук В.
ЕТНІЧНІ МЕЖІ І ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ (2008)

2008

 Книги
14.

Кордуба М. М.
ЗЕМЛЯ СВІДКОМ МИНУЛОГО. ҐЕОҐРАФІЧНІ НАЗВИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ЖЕРЕЛО (1924)

1924

 Статті, фрагменти публікацій
15.

 ІСТОРИЧНЕ КАРТОЗНАВСТВО УКРАЇНИ : зб. наук. пр. (2004)

2004

 Книги
16.

Сосса Р. І.
ІСТОРІЯ КАРТОГРАФУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ : Підручник для студ. ВНЗ (2007)

2007

 Книги
17.


ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ
Т. 2 : МАТЕРІАЛЬНА ТА ДУХОВНА КУЛЬТУРА КИЄВА
(2010)
кн. 11. Історико-культурна та географічна характеристика міста

2010

 Книги
18.

Багалій Д. І.
ІСТОРІЯ СЛОБОДСЬКОЇ УКРАЇНИ : з 71 малюнками і 2 картами (1918)

1918

 Книги
19.

Грушевський М. С.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ ПОКАЖЧИК (2010)

2010

 Книги
20.

Борисов В. Е.
КАРТА САРМАТИИ (НЫНЕШНЕЙ РОССИИ) ВО ІІ ВЕКЕ ПО Р. ХР. ПО ГРЕЧЕСКОМУ ГЕОГРАФУ ПТОЛЕМЕЮ
Вып. 2 : МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТЫ
: (с 1 картою и 6 схемами) (1910)

1910

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського