До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА КАРТОГРАФІЯ
...
1.

 HANDBOOK FOR TRAVELLERS IN RUSSIA, POLAND, AND FINLAND; INCLUDING THE CRIMEA, CAUCASUS, SIBERIA, AND CENTRAL ASIA : with maps and plans (1875)

1875

 Книги
2.

Пиц В.
HАPИС ГЕОГPАФИИ И ИСТОPИИ СТАPИННОГО, СЕPЕДНЁГО И НОВОГО СВІТА : для шкіл низших гимназіальных (1866)
Ч. 2. Середній век

1866

 Книги
3.

Пиц В.
HАPИС ГЕОГPАФИИ И ИСТОPИИ СТАPИННОГО, СЕPЕДНЁГО И НОВОГО СВІТА : для шкіл низших гимназіальных (1867)
Ч. 3. Новый век

1867

 Книги
4.

Пиц В.
HАЧЕРК ГЕОГPАФІЇ І ІСТОPІЇ СТАPОДАВНЬОГО, СЕPЕДНЬОГО І НОВОГО СВІТУ : для шкіл нижчих гімназіальних (1866)
Ч. І. Стаpинный свет

1866

 Книги
5.

 АЛЬБОМ ВСЕХ ЛУЧШИХ ВИДОВ КРЫМА : 26 гравюр на стали с текстом (1869)

1869

 Образотворчі матеріали
6.

Агбунов М. В.
АНТИЧНАЯ ЛОЦИЯ ЧЕРНОГО МОРЯ (1987)

1987

 Книги
7.

Фабрициус И. В.
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРИЧЕРНОМОРЬЯ УКРАИНСКОЙ ССР (1951)

1951

 Карти
8.

Риттих А. Ф.
АТЛАС НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНО-РУССКОГО КРАЯ ПО ИСПОВЕДАНИЯМ (1864)

1864

 Книги
 Карти
9.

 АТЛАС УКРАЇНИ Й СУМІЖНИХ КРАЇВ (1937)

1937

 Карти
10.

Войтов А. Н.
БОГОПОЛЬ - ОЛЬВИОПОЛЬ - ГОЛТА. ВЕК ХVII - XVIII. ЛЕТОПИСЬ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ : ист.-краевед. очерк (2012)

2012

 Книги
11.

Терлецький О. А.
ВПЛИВ ПРИРОДИ НА ІСТОРІЮ УКРАЇНИ (1930)

1930

 Книги
12.

 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА КИЕВА, СОСТАВЛЕННЫЙ С ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 17 ГЕНВАРЯ 1833 ГОДА С ПОКАЗАНИЕМ ТЕХ ИЗМЕНЕНИЙ, КАКИЕ ВЫСОЧАЙШЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО СДЕЛАТЬ КИЕВСКОМУ ВОЕННОМУ ПОДОЛЬСКОМУ И ВОЛЫНСКОМУ ГЕНЕРАЛУ ГУБЕРНАТОРУ (1833)

1833

 Карти
13.

Рыбаков Б. А.
ГЕРОДОТОВА СКИФИЯ : Историко-географический анализ (1979)

1979

 Книги
14.

Макарчук  В. С.
ГОСУДАРСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЗАПАДНО-УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ : историко-правовое исследование (2010)

2010

 Книги
15.

 ГУННЫ, ГОТЫ И САРМАТЫ МЕЖДУ ВОЛГОЙ И ДУНАЕМ : сб. науч. ст. (2009)

2009

 Книги
16.

Відейко М. Ю.
ДАВНІ ПОСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (2005)

2005

 Книги
17.

 ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ЛІТОПИСНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ ПІВДЕННОЇ РУСІ (1985)

1985

 Книги
18.

Сергійчук В.
ЕТНІЧНІ МЕЖІ І ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ (2008)

2008

 Книги
19.

Кордуба М. М.
ЗЕМЛЯ СВІДКОМ МИНУЛОГО. ҐЕОҐРАФІЧНІ НАЗВИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ЖЕРЕЛО (1924)

1924

 Статті, фрагменти публікацій
20.

Петров Н. И.
ИСТОРИКО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ ДРЕВНЕГО КИЕВА : (с планом древнего Киева 1638 г.) (1897)

1897

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського