До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ
1.


ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
Т. 149
(1928)

1928

 Періодика
2.


ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
Т. 153
(1935)

1935

 Періодика
3.

 ЗБІРНИК КОЗАЦЬКИХ ЛІТОПИСІВ: ГУСТИНСЬКИЙ, САМІЙЛА ВЕЛИЧКА, ГРАБЯНКИ (2006)

2006

 Книги
4.

Герасименко Н. О.
ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ НА УКРАЇНІ 1657-1659 РР. (ГЕТЬМАНСТВО І. ВИГОВСЬКОГО) У ВИСВІТЛЕННІ С. В. ВЕЛИЧКА (1999)

1999

 Книги
5.

 ЛЕТОПИСЬ САМОВИДЦА О ВОЙНАХ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО И О МЕЖДОУСОБИЯХ, БЫВШИХ В МАЛОЙ РОССИИ ПО ЕГО СМЕРТИ : доведена продолжателями до 1734 г. (1846)

1846

 Книги
6.

Величко С.
ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ В ЮГОЗАПАДНОЙ РОССИИ В XVII ВЕКЕ
[Т. 1] : СКАЗАНИЕ О ВОЙНЕ КОЗАЦКОЙ С ПОЛЯКАМИ, ЧЕРЕЗ ЗЕНОВИЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, ГЕТМАНА ВОЙСК ЗАПОРОЖСКИХ, В ОСМИ ЛЕТАХ ТОЧИВШЕЙСЯ, А ДО ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТ У ПОЛЯКОВ С ИНШИМИ ПАНСТВАМИ ПРОВЛЕКШЕЙСЯ
(1848)

1848

 Книги
7.

Величко С.
ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ В ЮГОЗАПАДНОЙ РОССИИ В XVII ВЕКЕ
Т. 4 : ПРИЛОЖЕНИЯ
(1864)

1864

 Книги
8.

 ЛІТОПИС ГАДЯЦЬКОГО ПОЛКОВНИКА ГРИГОРІЯ ГРАБЯНКИ (1992)

1992

 Книги
9.

 ЛІТОПИС САМІЙЛА ВЕЛИЧКА (1770–1779)

1770–1779

 Рукописи
10.

 ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ (1971)

1971

 Книги
11.

Величко С.
ЛІТОПИС
Т. 1
(1991)

1991

 Книги
12.

Величко С.
ЛІТОПИС
Т. 2
(1991)

1991

 Книги
13.


МЕМУАРЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ РУСИ
Вып. 2 : ПЕРВ. ПОЛОВИНА XVII СТ.
(1896)

1896

 Книги
14.

 СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ (XVII ст.)
Ч. 1. Летопись Григория Грабянки краткой редакции
Ч. 2. Копии гетьманских статей
Ч. 3. Копии документов, относящихся к малорусской истории XVII в.

XVII ст.

 Рукописи
15.

 СБОРНИК ЛЕТОПИСЕЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РУСИ, ИЗДАННЫЙ КОМИССИЕЙ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ, СОСТОЯЩЕЙ ПРИ КИЕВСКОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (1888)

1888

 Книги
16.

 СБОРНИК, СОДЕРЖАЩИЙ (XVII ст.–XVIII ст.)
Ч. 1. Летопись Григория Грабянки той же редакции
Ч. 2. Копии гетманских статей
Ч. 3. Копии документов, относящихся к малорусской истории XVIII в. (XVIII ст.)

XVII ст.–XVIII ст.

 Рукописи
17.

 СКАРБНИЦЯ ПОТРЕБНА Й ПОЖИТОЧНА : укр. монастир. літописи, житія, повчання ченцям, чуда та ін. (2012)

2012

 Книги
18.

 ХОТИНСЬКА ВІЙНА. 1621 (1991)

1991

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського