До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
МОВНІ ПІДРУЧНИКИ
...
1.

Lutskay M.
GRAMMATICA SLAVO-RUTHENA: SEU VETERO-SLAVICAE, ET ACTU IN MONTIBUS CARPATHICIS PARVO-RUSSICAE, CEU DIALECTI VIGENTIS LINGVAE (1830)

1830

 Книги
2.

Smal-Stockyj S.
RUTHENISCHE GRAMMATIK (1913)

1913

 Книги
3.

 БУКВАPЬ ДЛЯ ШКІЛ НАPОДНЫХ В АВСТPІЙСКІЙ ДЄPЖАВІ (1871)

1871

 Книги
4.

Шевченко Т. Г.
БУКВАРЬ ЮЖНОРУССКИЙ (1861)

1861

 Книги
5.

Карпіловська Є. А.
ВСТУП ДО ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: КОМП'ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА : підручник (2006)

2006

 Книги
6.

Зизаній Л.І.
ГРАМАТИКА СЛОВЕНСЬКА : (з додатком) (1980)

1980

 Книги
7.

Зизаній Л. І.
ГРАМАТИКА СЛОВЕНСЬКА : додаток (1980)

1980

 Книги
8.

Сїмович В.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : для самонавчання та в допомогу шк. науці ([1919])

1919

 Книги
9.

Олійник О. Б.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : навч. посіб. (2007)

2007

 Книги
10.

Безпояско О. К.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. МОРФОЛОГІЯ : підруч. для студ. філол. ф-тів вузів (1993)

1993

 Книги
11.

Вихованець І. Р.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. СИНТАКСИС : підруч. для студ. філол. ф-тів вузів (1993)

1993

 Книги
12.

Плющ М. Я.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Ч. 1 : МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР. МОРФОЛОГІЯ
(2005)

2005

 Книги
13.

[Куліш П. О.]
ГРАМАТКА (1857)

1857

 Книги
14.

Шевчук С. В.
ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ : навч. посіб. (2004)

2004

 Книги
15.

 ДОВІДНИК З УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ (2006)

2006

 Книги
16.

Ковалик І. І.
ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО. ІСТОРІЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ДУМКИ : навч. посіб. для студ. філол. ф-тів спец. "Укр. мов. і л-ра" (1985)

1985

 Книги
17.

Головач А. С.
ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ : для підприємств і громадян (1997)

1997

 Книги
18.

Выхованец И. Р.
ИЗУЧАЕМ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК. РАСШИРЕННЫЙ КУРС : самоучитель : учеб. пособие для студ. вузов (1993)

1993

 Книги
19.

Матвіяс І. Г.
ІМЕННИК В УКРАЇНСЬКИЙ МОВІ (1974)

1974

 Книги
20.

 ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : навч. посібник для студ. філол. ф-тів ун-тів і пед. ін-тів (1980)

1980

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського