До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
МОВНІ ПІДРУЧНИКИ
...
1.

Lewicki J.
GRAMMATIC DER RUTHENISCHEN ODER KLEIN RUSSISCHEN SPRACHE IN GALIZIEN (1834)

1834

 Книги
2.

Lutskay M.
GRAMMATICA SLAVO-RUTHENA: SEU VETERO-SLAVICAE, ET ACTU IN MONTIBUS CARPATHICIS PARVO-RUSSICAE, CEU DIALECTI VIGENTIS LINGVAE (1830)

1830

 Книги
3.

Smal-Stockyj S.
RUTHENISCHE GRAMMATIK (1913)

1913

 Книги
4.

 [КОНВОЛЮТ 1-2]
I.. Grammatyka języka małoruskiego w Calicyi (1845)
II.. Grammatyka języka ruskiego (mało-ruskiego) (1846)

1845

 Книги
5.

 [КОНВОЛЮТ]
Ч. 1. Азбука по методе Золотова для южно-pусского кpая (1861)
Ч. 2. Граматка для українського люду (1862)

1861

 Книги
6.

 БУКВАPЬ ДЛЯ ШКІЛ НАPОДНЫХ В АВСТPІЙСКІЙ ДЄPЖАВІ (1871)

1871

 Книги
7.

Шевченко Т. Г.
БУКВАРЬ ЮЖНОРУССКИЙ (1861)

1861

 Книги
8.

Карпіловська Є. А.
ВСТУП ДО ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: КОМП'ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА : підручник (2006)

2006

 Книги
9.

Павловский А. П.
ГPАММАТИКА МАЛОPОССІЙСКАГО НАPЕЧІЯ ИЛИ ГPАММАТИЧЕСКОЕ ПОКАЗАНІЕ СУЩЕСТВЕННЕЙШИХ ОТЛИЧІЙ, ОТДАЛИВШИХ МАЛОPОССІЙСКОЕ НАPЕЧІЕ ОТ ЧИСТАГО РОССІЙСКАГО ЯЗЫКА, СОПPОВОЖДАЕМОЕ PАЗНЫМИ ПО СЕМУ ПPЕДМЕТУ ЗАМЕЧАНІЯМИ И СОЧИНЕНІЯМИ (1818)

1818

 Книги
10.

 ГРАМАТИКА (1638)

1638

 Книги
11.

Смаль-Стоцький С.
ГРАМАТИКА РУСЬКОЇ МОВИ (1914)

1914

 Книги
12.

Зизаній Л.І.
ГРАМАТИКА СЛОВЕНСЬКА : (з додатком) (1980)

1980

 Книги
13.

Зизаній Л. І.
ГРАМАТИКА СЛОВЕНСЬКА : додаток (1980)

1980

 Книги
14.

 ГРАМАТИКА СЛОВ’ЯНСЬКА І.УЖЕВИЧА (1970)

1970

 Книги
15.

Нечуй-Левицький І. С.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : для двох нижчих класів гімназій та для двохкласних і трьохкласних народних шкіл (1913)
Ч. 1. Етимологія

1913

 Книги
16.

Нечуй-Левицький І. С.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : для двох нижчих класів гімназій та для двохкласних і трьохкласних народних шкіл (1914)
Ч. 2. Синтаксис

1914

 Книги
17.

Сїмович В.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : для самонавчання та в допомогу шк. науці ([1919])

1919

 Книги
18.

Олійник О. Б.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : навч. посіб. (2007)

2007

 Книги
19.

Безпояско О. К.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. МОРФОЛОГІЯ : підруч. для студ. філол. ф-тів вузів (1993)

1993

 Книги
20.

Вихованець І. Р.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. СИНТАКСИС : підруч. для студ. філол. ф-тів вузів (1993)

1993

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського