До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
АНТРОПОЛОГІЯ
1.

 АНТРОПОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ : [монографія] (2014)

2014

 Книги
2.

Дяченко В. Д.
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ СКЛАД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ : порівнял. дослідж. народів УРСР і суміж. територій : [монографія] (1965)

1965

 Книги
3.

Сегеда С. П.
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ СКЛАД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. ЕТНОГЕНЕТИЧНИЙ АСПЕКТ (2001)

2001

 Книги
4.

Сегеда С. П.
АНТРОПОЛОГІЯ : навч. посіб. для студентів гуманітар. спец. вищ. навч. закл. (2001)

2001

 Книги
5.

Рябчук М.
ВІД МАЛОРОСІЇ ДО УКРАЇНИ: ПАРАДОКСИ ЗАПІЗНІЛОГО НАЦІЄТВОРЕННЯ (2000)

2000

 Книги
6.

 ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА : довідник (2004)

2004

 Книги
7.


МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКО-РУСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ
Т. 10
(1908)

1908

 Книги
8.


МАТЕРІАЛИ З АНТРОПОЛОГІЇ УКРАЇНИ
Вип. 1
(1960)

1960

 Книги
9.

Махній М. М.
НЕЗВИЧАЙНА АНТРОПОЛОГІЯ : науково-популярний нарис (2011)

2011

 Книги
10.

Баран В. Д.
ПОХОДЖЕННЯ СЛОВ'ЯН : [монографія] (1991)

1991

 Книги
11.

Кримський А. Ю.
РОЗВІДКИ, СТАТТІ ТА ЗАМІТКИ. I-XXVII (1928)

1928

 Книги
12.

Вовк Х. К.
СТУДІЇ З УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОГРАФІЇ ТА АНТРОПОЛОГІЇ (1995)

1995

 Книги
13.

Сегеда С.
У ПОШУКАХ ПРЕДКІВ. АНТРОПОЛОГІЯ ТА ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (2012)

2012

 Книги
14.

 УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ (1997)

1997

 Книги
15.

Алексеева Т. И.
ЭТНОГЕНЕЗ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН ПО ДАННЫМ АНТРОПОЛОГИИ (1973)

1973

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського