До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ІСТОРИЧНІ БІБЛІОТЕКИ ТА КОЛЕКЦІЇ
1.

Шамрай М. А.
АЛЬДИНИ В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ : каталог (2008)

2008

 Книги
2.

Степченко О. П.
АРХІВНА СПАДЩИНА П. Я. СТЕБНИЦЬКОГО У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО. КАТАЛОГ (2014)

2014

 Книги
3.

Маслов С. И.
БИБЛИОТЕКА СТЕФАНА ЯВОРСКОГО (1914)

1914

 Книги
4.

Барвінок В.І.
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СТАРОДРУКІВ КИЇВСЬКИХ БІБЛІОТЕК (1924)

1924

 Книги
5.

 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КНИЖКОВИХ ПАМ'ЯТКАХ XVI-XVII СТ. : з колекції Наук. б-ки ОНУ імені І. І. Мєчникова : зб. наук. пр. (2011)

2011

 Книги
6.

 КАТАЛОГ КОЛЕКЦІЇ ДОКУМЕНТІВ КИЇВСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ. 1369-1899 (1971)

1971

 Книги
7.

Гринченко Б. Д.
КАТАЛОГ МУЗЕЯ УКРАИНСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ В. В. ТАРНОВСКОГО
Т. 2
(1900)

1900

 Книги
8.

 КАТАЛОГ ПРЕДМЕТОВ МАЛОРУССКОЙ СТАРИНЫ И РЕДКОСТЕЙ КОЛЛЕКЦИИ В. В. ТАРНОВСКОГО (1893)
Вып. 1.. Шевченко

1893

 Книги
9.

 КАТАЛОГ ЮЗОВКА В ОТКРЫТКАХ (ИЗ ФОНДОВ ДОНЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ) (2003)

2003

 Книги
10.

Булатова С. О.
КНИЖКОВЕ ЗІБРАННЯ РОДУ ПОЛЬСЬКИХ МАГНАТІВ ЯБЛОНОВСЬКИХ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (2006)

2006

 Книги
11.

Маслов С. И.
ОБЗОР РУКОПИСЕЙ БИБЛИОТЕКИ ИМПЕРАТОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СВ. ВЛАДИМИРА (1910)

1910

 Книги
12.

 ОСОБОВІ АРХІВНІ ФОНДИ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ : путівник (2002)

2002

 Книги
13.

Івченко Л. В.
РЕКОНСТРУКЦІЯ НОТНОЇ КОЛЕКЦІЇ ГРАФА О. К. РОЗУМОВСЬКОГО ЗА КАТАЛОГАМИ ХVIII СТОРІЧЧЯ (2004)

2004

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського