До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ІСТОРИЧНІ БІБЛІОТЕКИ ТА КОЛЕКЦІЇ
...
1.

 ESCRIPTORIUM - АРХІВ РІДКІСНИХ ВИДАНЬ І РУКОПИСІВ ДЛЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ

[ ]

 Інтернет-ресурси
2.

Шамрай М. А.
АЛЬДИНИ В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ : каталог (2008)

2008

 Книги
3.

 АРХІВИ, КОЛЕКЦІЇ ТА ЗІБРАННЯ ДЕРЖАВНИХ, ГРОМАДСЬКИХ ТА РЕЛІГІЙНИХ УСТАНОВ У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : путівник (2015)

2015

 Книги
4.

Степченко О. П.
АРХІВНА СПАДЩИНА П. Я. СТЕБНИЦЬКОГО У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО. КАТАЛОГ (2014)

2014

 Книги
5.

Маслов С. И.
БИБЛИОТЕКА СТЕФАНА ЯВОРСКОГО (1914)

1914

 Книги
6.

 ВИДАТНІ ВЧЕНІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ: ОСОБОВІ АРХІВНІ ТА РУКОПИСНІ ФОНДИ АКАДЕМІКІВ ТА ЧЛЕНІВ-КОРЕСПОНДЕНТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (1918 - 1998) : путівник (1998)

1998

 Книги
7.

Маслов С. І.
ВИЗНАЧЕННЯ ДУБЛЕТIВ В ДIЛЯНЦI СТАРОДРУКIВ (1936)

1936

 Книги
8.

Барвінок В.І.
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СТАРОДРУКІВ КИЇВСЬКИХ БІБЛІОТЕК (1924)

1924

 Книги
9.

 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КНИЖКОВИХ ПАМ'ЯТКАХ XVI-XVII СТ. : з колекції Наук. б-ки ОНУ імені І. І. Мєчникова : зб. наук. пр. (2011)

2011

 Книги
10.

 КАТАЛОГ КОЛЕКЦІЇ ДОКУМЕНТІВ КИЇВСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ. 1369-1899 (1971)

1971

 Книги
11.

Гринченко Б. Д.
КАТАЛОГ МУЗЕЯ УКРАИНСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ В. В. ТАРНОВСКОГО
Т. 2
(1900)

1900

 Книги
12.

 КАТАЛОГ ПРЕДМЕТОВ МАЛОРУССКОЙ СТАРИНЫ И РЕДКОСТЕЙ КОЛЛЕКЦИИ В. В. ТАРНОВСКОГО (1893)
Вып. 1.. Шевченко

1893

 Книги
13.

 КАТАЛОГ СТАРОДРУКОВАНИХ КНИГ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ІСТОРИЧНОМУ АРХІВІ УКРАЇНИ У М. КИЄВІ (ЦДІАК УКРАЇНИ), 1494-1764 РР. (1999)

1999

 Книги
14.

 КАТАЛОГ ЮЗОВКА В ОТКРЫТКАХ (ИЗ ФОНДОВ ДОНЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ) (2003)

2003

 Книги
15.

Булатова С. О.
КНИЖКОВЕ ЗІБРАННЯ РОДУ ПОЛЬСЬКИХ МАГНАТІВ ЯБЛОНОВСЬКИХ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (2006)

2006

 Книги
16.

 КОЛЕКЦІЯ КИРИЛИЧНИХ СТАРОДРУКІВ ІЗ ЗІБРАННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМ. В. В. ТАРНОВСЬКОГО : каталог (1998)

1998

 Книги
17.

Маслов С. И.
ОБЗОР РУКОПИСЕЙ БИБЛИОТЕКИ ИМПЕРАТОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СВ. ВЛАДИМИРА (1910)

1910

 Книги
18.

 ОСОБОВІ АРХІВНІ ФОНДИ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ : путівник (2002)

2002

 Книги
19.

Запаско Я. П.
ПАМ’ЯТКИ КНИЖКОВОГО МИСТЕЦТВА : каталог стародруків, виданих на Україні (1981)
Кн. 1. 1574-1700

1981

 Книги
20.

Запаско Я. П.
ПАМ’ЯТКИ КНИЖКОВОГО МИСТЕЦТВА : каталог стародруків, виданих на Україні (1984)
Кн. 2 .. Ч. 1: 1701-1764

1984

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського