До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство   Каталог стародрукованих книг, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві (ЦДІАК України), 1494-1764 рр. (1999)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0011552


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
КАТАЛОГ СТАРОДРУКОВАНИХ КНИГ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ІСТОРИЧНОМУ АРХІВІ УКРАЇНИ У М. КИЄВІ (ЦДІАК УКРАЇНИ), 1494-1764 РР.
Автор(и):
Шевченко Ф. П. (відп. ред.)
Полегайлов О. Г. (ст. упоряд.)
Дата(и):1999


 Переглянути документ   


Опис документа:

Каталог стародрукованих книг, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві (ЦДІАК України), 1494-1764 рр. / Голов. арх. упр. при Каб. Міністрів України, Центр. держ. іст. архів України у м. Києві [та ін.]; [упоряд.: О. Г. Полегайлов (ст. упоряд.) та ін. ; редкол.: Ф. П. Шевченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ: [б.в.], 1999. – 266 с., [24] арк. іл.


Каталог репрезентує стародруковані книги 1494–1764 рр. У виданні подаються описи 414 стародруків; відповідно до набору певним друкарським шрифтом – латинським, грецьким, кириличним та різновидом кириличного шрифту – гражданським (світським), книги поділено на три самостійні розділи: перший розділ – книги, друковані латинським і грецьким шрифтами (235 одиниць); другий – книги, друковані кириличним шрифтом (125 одиниць); третій – книги, друковані гражданським шрифтом (54 одиниці).

Назва обкл.:


Теми:

  • Архіви
  • Історичні бібліотеки та колекції

  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського