До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
...
1.

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (1991–)
постійно діючий орган, утворений Президентом України для здійснення його повноважень

2.

 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ (1991–)
єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування

3.

 ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ (1991–)
єдина централізована система органів державної влади, які відповідно до Конституції та законів України здійснюють обвинувальну, представницьку, контрольно-наглядову функції в державі

4.

 ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ (1917–1920)
виконавчий орган, уряд, сформований Українською Центральною Радою

5.

 ГОЛОВНИЙ ЛИТОВСЬКИЙ ТРИБУНАЛ (1581–1795)
найвищий апеляційний суд для шляхетських судів Великого князівства Литовського

6.

 ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2010–)
центральний орган виконавчої влади, діяльність якого забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, а також міжгалузеву координацію з питань, що належить до її компетенції

7.

 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (2012–)
один з центральних органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню

8.

 ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1918–1920)
найвищий орган державної влади відродженої Української Народної Республіки

9.

 ЗАКОНОДАВЧА КОМІСІЯ 1767–1768 (1767–1768) - Російська імперія
тимчасові колегіальні органи в Російській імперії XVIII століття, які скликалися для систематизації законів

10.

 КОМІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ СРСР (1917–1921 ВЧК, ВУЧК, 1922–1933 ДПУ, ОДПУ, 1934–1946 НКДБ, НКВС, 1946–1953 МДБ, 1954–1991 КДБ) - Союз Радянських Соціалістичних Республік
на органи КДБ СРСР покладалися функції розвідки, контррозвідки, політичного розшуку, дізнання та слідства.

11.

 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ (1992–)
єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України

12.

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ (2010–)
центральний орган виконавчої влади України у галузі питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики

13.

 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (1990–)
центральний орган виконавчої влади України з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань

14.

 МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (1991–)
центральний орган виконавчої влади України у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та у межах своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки

15.

 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (2001–)
центральний орган виконавчої влади України у галузі формування та реалізації державної політики у сферах економіки та торгівлі

16.

 МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (1917–)
центральний орган виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України

17.

 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (2010–)
центральний орган виконавчої влади України щодо формування державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики

18.

 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (1991–)
центральний орган виконавчої влади і військового управління України, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні сили України

19.

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (2013–)
центральний орган виконавчої влади України з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

20.

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (1917–)
центральний орган виконавчої влади України у галузі охорони здоров'я

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського