До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
НАРОДОЗНАВСТВО ТА ЕТНОГЕНЕЗ
...
1.

Polian P.
AGAINST THEIR WILL : THE HISTORY AND GEOGRAPHY OF FORCED MIGRATIONS IN THE USSR (2004)

2004

 Книги
2.

Згарський Є. Я.
HАPОДНАЯ PУССКАЯ ФИЛОСОФІЯ (1873)

1873

 Книги
3.

Plokhy S.
THE ORIGINS OF THE SLAVIC NATIONS : Premodern identities in Russia, Ukraine, and Belarus (2006)

2006

 Книги
4.

 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ: ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ, ВРАХУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ (2004)

2004

 Книги
5.

Рогалев А. Ф.
БЕЛАЯ РУСЬ И БЕЛОРУСЫ : в поисках истоков (1994)

1994

 Книги
6.

Мишанич М.
ВСТУП ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДОЗНАВСТВА : навчально-методичний посібник (2003)

2003

 Книги
7.

Юсова Н. М.
ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ СРСР (1930-ТІ - ПЕРША ПОЛОВИНА 1940-Х РР.) : [монографія] (2005)

2005

 Книги
8.

Бунятян К. П.
ДАВНЄ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ : навч. посіб. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл. освіти (1999)

1999

 Книги
9.

Шилов Ю. О.
ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ : навч. посіб. (2007)

2007

 Книги
10.

Донцов Д.І.
ДЕ ШУКАТИ НАШИХ ІСТОРИЧНИХ ТРАДИЦІЙ (2005)

2005

 Книги
11.

Горєлов М. Є.
ДЕРЖАВА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ : [монографія] (2009)

2009

 Книги
12.

 ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРАВОВИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф., 6-8 жовт. 2005 р., м. Запоріжжя (2005)

2005

 Книги
13.

Наливайко С.
ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ (2007)

2007

 Книги
14.

Макарчук С. А.
ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : навч. посібник (2008)

2008

 Книги
15.

Сергійчук В.
ЕТНІЧНІ МЕЖІ І ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ (2008)

2008

 Книги
16.

Пономарьов А. П.
ЕТНІЧНІСТЬ ТА ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів (1996)

1996

 Книги
17.

Євтух В. Б.
ЕТНІЧНІСТЬ: ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ДОВІДНИК (2012)

2012

 Книги
18.

Петров В. П.
ЕТНОГЕНЕЗ СЛОВ'ЯН : джерела, етапи розвитку і проблематика : [монографія] (1972)

1972

 Книги
19.

 ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК (1930)
кн. 9.

1930

 Періодика
20.


ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК
№ 5 : ЮБІЛЕЙНИЙ ЗБІРНИК НА ПОШАНУ АКАДЕМИКА ДМИТРА ЙВАНОВИЧА БАГАЛІЯ. З НАГОДИ СІМДЕСЯТОЇ РІЧНИЦІ ЖИТТЯ ТА П'ЯДЕСЯТИХ РОКОВИН НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТИ
(1927)

1927

 Періодика
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського