До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
НАРОДОЗНАВСТВО ТА ЕТНОГЕНЕЗ
...
1.

Fisher A. W.
THE CRIMEAN TATARS (1978)

1978

 Книги
2.

Plokhy S.
THE ORIGINS OF THE SLAVIC NATIONS : Premodern identities in Russia, Ukraine, and Belarus (2006)

2006

 Книги
3.

 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ: ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ, ВРАХУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ (2004)

2004

 Книги
4.

Дяченко В. Д.
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ СКЛАД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ : порівнял. дослідж. народів УРСР і суміж. територій : [монографія] (1965)

1965

 Книги
5.

Сегеда С. П.
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ СКЛАД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. ЕТНОГЕНЕТИЧНИЙ АСПЕКТ (2001)

2001

 Книги
6.

Сегеда С. П.
АНТРОПОЛОГІЯ : навч. посіб. для студентів гуманітар. спец. вищ. навч. закл. (2001)

2001

 Книги
7.

Петров Н. И.
ВОЛЫНЬ ИСТОРИЧЕСКИЯ СУДЬБЫ ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ (1888)

1888

 Книги
8.

Мишанич М.
ВСТУП ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДОЗНАВСТВА : навчально-методичний посібник (2003)

2003

 Книги
9.

 ГАЛИЧИНА: ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ : тематичний зб. ст. (2008)

2008

 Книги
10.

Юсова Н. М.
ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ СРСР (1930-ТІ - ПЕРША ПОЛОВИНА 1940-Х РР.) : [монографія] (2005)

2005

 Книги
11.

Рыбаков Б. А.
ГЕРОДОТОВА СКИФИЯ : Историко-географический анализ (1979)

1979

 Книги
12.

 ГУННЫ, ГОТЫ И САРМАТЫ МЕЖДУ ВОЛГОЙ И ДУНАЕМ : сб. науч. ст. (2009)

2009

 Книги
13.

Хоткевич Г.
ГУЦУЛИ Й ГУЦУЛЬЩИНА (1920)

1920

 Книги
14.

Бунятян К. П.
ДАВНЄ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ : навч. посіб. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл. освіти (1999)

1999

 Книги
15.

Шилов Ю. О.
ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ : навч. посіб. (2007)

2007

 Книги
16.

Рафес М. Г.
ДВА ГОДА РЕВОЛЮЦИИ НА УКРАИНЕ. (ЭВОЛЮЦИЯ И РАСКОЛ БУНДА) (1920)

1920

 Книги
17.

Донцов Д.І.
ДЕ ШУКАТИ НАШИХ ІСТОРИЧНИХ ТРАДИЦІЙ (2005)

2005

 Книги
18.

 ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРАВОВИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф., 6-8 жовт. 2005 р., м. Запоріжжя (2005)

2005

 Книги
19.


ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Т. 1, кн. 1
(2004)

2004

 Книги
20.


ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Т. 1, кн. 2
(2004)

2004

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського