До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
НАРОДОЗНАВСТВО ТА ЕТНОГЕНЕЗ
...
1.

Polian P.
AGAINST THEIR WILL : THE HISTORY AND GEOGRAPHY OF FORCED MIGRATIONS IN THE USSR (2004)

2004

 Книги
2.

Plokhy S.
THE ORIGINS OF THE SLAVIC NATIONS : Premodern identities in Russia, Ukraine, and Belarus (2006)

2006

 Книги
3.

 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ: ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ, ВРАХУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ (2004)

2004

 Книги
4.

Мишанич М.
ВСТУП ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДОЗНАВСТВА : навчально-методичний посібник (2003)

2003

 Книги
5.

Юсова Н. М.
ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ СРСР (1930-ТІ - ПЕРША ПОЛОВИНА 1940-Х РР.) : [монографія] (2005)

2005

 Книги
6.

Бунятян К. П.
ДАВНЄ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ : навч. посіб. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл. освіти (1999)

1999

 Книги
7.

Шилов Ю. О.
ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ : навч. посіб. (2007)

2007

 Книги
8.

Донцов Д.І.
ДЕ ШУКАТИ НАШИХ ІСТОРИЧНИХ ТРАДИЦІЙ (2005)

2005

 Книги
9.

 ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРАВОВИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф., 6-8 жовт. 2005 р., м. Запоріжжя (2005)

2005

 Книги
10.

Наливайко С.
ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ (2007)

2007

 Книги
11.

Макарчук С. А.
ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : навч. посібник (2008)

2008

 Книги
12.

Сергійчук В.
ЕТНІЧНІ МЕЖІ І ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ (2008)

2008

 Книги
13.

Пономарьов А. П.
ЕТНІЧНІСТЬ ТА ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів (1996)

1996

 Книги
14.

Євтух В. Б.
ЕТНІЧНІСТЬ: ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ДОВІДНИК (2012)

2012

 Книги
15.

Петров В. П.
ЕТНОГЕНЕЗ СЛОВ'ЯН : джерела, етапи розвитку і проблематика : [монографія] (1972)

1972

 Книги
16.

Лозко Г. С.
ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО. ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР : курс лекцій (2012)

2012

 Книги
17.

Сухомлинов О. М.
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС У ЛІТЕРАТУРІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ ХХ СТОЛІТТЯ : монографія (2012)

2012

 Книги
18.

Устименко В.
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ (1917-1920 РР.) (2010)

2010

 Книги
19.

 ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА : довідник (2004)

2004

 Книги
20.

Дністрянський М. С.
ЕТНОПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЇ, ПРАКТИКИ : монографія (2006)

2006

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського