До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Юсова Н. М. Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР (1930-ті - перша половина 1940-х рр.) (2005)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002148


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ СРСР (1930-ТІ - ПЕРША ПОЛОВИНА 1940-Х РР.)
Автор(и):Юсова Наталія Миколаївна
Дата(и):2005


 Переглянути документ   


Опис документа:

Юсова, Наталія Миколаївна.

Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР (1930-ті - перша половина 1940-х рр.) : [монографія] / Наталія Юсова. – Вінниця: Консоль, 2005. – 543 с. : портр.


Монографія присвячена дослідженню генезису концепції давньоруської народності в контексті розвитку історичної науки в СРСР упродовж 1930-х - першої половини 1940-х рр. Праця побудована на значному комплексі архівних матеріалів з архівосховищ України і Російської Федерації; а також історіографічних джерел. Простежуються наукові та ідеологічні витоки й передумови виникнення згаданої концепції, реконструйовані особливості процесу постання вчення про давньоруську народність. З’ясовано, які саме політико-ідеологічні чинники позначилися на розвитку концепції, та визначено ступінь їх впливу. Виокремлено і піддано аналізу персональний внесок її фундаторів, у тому числі й з українських вчених. Встановлено хронологічні віхи генезису концепції.


Довідки про авторів:

 ЮСОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Теми:

  • Історіографія
  • Давня історія (до VI ст.)
  • Народознавство та етногенез


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського